Differentiatiestage Reconstructieve chirurgie (knie, schouder)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage kan kennisgemaakt worden met de nieuwste technieken van de reconstructieve orthopedie. Aangezien de bevolking in de leeftijd 15-55 jaar wereldwijd en in Nederland steeds meer behoefte heeft om verschillende sport en vrije tijd activiteiten te beoefenen, komen ligament, kraakbeen, meniscus letsels, instabiliteit en standafwijkingsproblemen steeds vaker voor. De hoeveelheid en type blessures veroorzaken jaarlijks veel verzuimdagen. Op maatschappelijk niveau is het zeer belangrijk om deze patiënten weer zo snel mogelijk te reïntegreren in het arbeidsproces . Bovendien wil een patiënt zo snel mogelijk weer zijn activiteiten hervatten.

Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling Orthopaedie van het MUMC+ de opleiding in de regio Zuid.
De vakgroep bestaat 10 stafleden, te weten:
. prof. dr. Lodewijk  van Rhijn, afdelingshoofd/opleider
. drs. René ten Broeke, waarnemend hoofd
. drs. Mark van den Boogaart
. dr. Pieter Emans
. drs. Peter Feczko
. drs. Jan Geurts
. drs. Joris Hermus
. mw drs. Heleen Staal, plv. opleider
. drs. Paul Willems
. mw dr. Adhiambo Witlox
Wetenschappelijke staf, te weten:
. dr. Chris Arts, hoofd Trialbureau
. dr. Tim Welting, hoofd researchlaboratorium.
De meest recente visitatie (april 2010) gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er  veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de Orthopaedie en er wordt actief gewerkt  aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als taf. Er is een breed aanbod van vakoverstijgende cursussen  en de opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd  door middel van de D-Direct. Ook is er jaarlijks een enquête onder AIOS.
De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. Vier keer per jaar is er een refereeravond in de Rogo-Zuid.

Sollicitatie en contact

Aanvang van de stage onbeperkt, duur 6 maanden. Er is 1 stageplaats.
De sollicitant is laatste jaars Orthopaedie, heeft goede contactuele eigenschappen en bij voorkeur aantoonbare interesse in de reconstructiechirurgie. Aanmelden kan via het Secretariaat of bij de opleider.
Contactgegevens  Secretariaat Orthopedie en prof. dr. Van Rhijn:
MUMC+
Secretariaat Orthopedie
6202 AZ  Maastricht
Wil.van.erk@mumc.nl

MUMC+
prof. dr. L.W. van Rhijn, Hoofd afd. Orthopedie/opleider
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs