Differentiatiestage Wervelkolom

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft wervelkolompathologie in de meest brede zin met speerpunten als: 
 . instabiliteit
 . deformiteit
 . fractuurbehandeling
 . spinale maligniteiten
 . minimaal invasieve chirurgie.
U neemt deel aan klinische en topklinische zorg. Behalve de algemene poli zijn er ook gespecialiseerde poli’s. Verder zijn er multidisciplinaire poli’s waarbij bijvoorbeeld wervelkolompathologie wordt geëvalueerd.
Verder is er intensieve samenwerking inclusief wekelijks overleg met disciplines als:
. neurochirurgie
. neurologie
. pijnbehandeling
. medische psychologie
. revalidatie

Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling Orthopedie van het MUMC + de opleiding in de regio Zuid.
De vakgroep bestaat uit 11 leden , te weten:
- prof. dr. Lodewijk van Rhijn, afdelingshoofd/ opleider
- drs. René tenBroeke, waarnemend hoofd
- drs. Jan-Willem Duyzings
- dr.  Pieter Emans
- drs. Peter Fezcko
- drs. Jan Geurts
- drs. Joris Hermus
- mw drs.  Heleen Staal, plv. opleider
- drs. Paul Willems
- mw dr.  Adhiambo Witlox.
Wetenschappelijke staf, te weten:
- dr. Tim Welting en
- dr. Chris Arts.
De afdeling heeft een eigen wetenschappelijk staf met een eigen laboratorium en een Trial bureau. De meest recente visitatie in april 2010 gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de orthopedie en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als van de staf. Er is een breed aanbod van vakoverstijgende cursussen Jaarlijks wordt de opleiding geëvalueerd. Door middel van de D-Direct en er is jaarlijks een enquête onder AIOS.
De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. Vier keer per jaar is er in de Rogo-Zuid een refereeravond.

Sollicitatie en contact

- Aanvang in overleg.
- 1 stageplek.
- De sollicitant is laatste  jaars AIOS Orthopedie en heeft goede contactuele eigenschappen en bij voorkeur aantoonbare interesse in de wervelkolompathologie en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beschikt u over de nodige sociale vaardigheden om onze patiënten te begeleiden en interdisciplinaire contacten te onderhouden.

Aanmelden kan via het Secretariaat of bij de opleider, prof. dr. L. van Rhijn:
MUMC+
Secretariaat Orthopedie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

of
MUMC+
prof dr. L. van Rhijn, Hoofd afdeling Orthopedie/ opleider
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs