Differentiatiestage Amputatie Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit en diabetische voetproblematiek

Aanvang: 
20-06-2016

Wat gaat de aios leren?

De aios wordt in staat gesteld om zich het gehele revalidatiegeneeskunde zorg- en behandeltraject van de diabetische voetpatient en de beengeamputeerde in een ziekenhuisrevalidatiesetting eigen te maken. Dit omhelst de multidisciplinaire diagnostiek bij (preventie van) voet-ulcera, vroege conservatieve of vasculaire behandeling, het orthopedisch schoentraject, maar dus ook het pre-operatief amputatieconsult, de direct post-operatieve amputatiefase, de indicatiestelling voor prothesiologie, tot en met de eindfase van de poliklinische revalidatiebehandeling bij beengeamputeerden.

Specifiek: voor aios revalidatiegeneeskunde ligt de focus op:|

 • 2 maanden revalidatiegeneeskunde
 • 1 maanden (vaat-)chirurgie

Specifiek: voor aios heelkunde ligt de focus op:

 • 1 maand revalidatiegeneeskunde

 • 2 maanden (vaat-)chirurgie

Tijdens de voorbereidingsfase worden de mogelijkheden, leerdoelen en zwaartepunten met aios en stage-begeleider nauw op elkaar afgestemd.

Hoe ga ik leren?

In de differentiatiestage wordt theorie en praktijk samengebracht door een combinatie van onderwijs, zelfstudie en werkplekleren. De stage vindt plaats in ons ziekenhuis en tijdens poliklinische (technische) spreekuren.

De aios krijgt de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen door pro-actieve participatie tijdens oa.

 • multidisciplinair overleg en spreekuur diabetische voetproblematiek

 • klinische (peri-operatieve) consulten bij beengeamputeerden

 • gezamenlijke spreekuren met orthopedisch schoentechnicus en instrumentmaker.

 • behandeling op gipskamer bij voetulcera en beengeamputeerden

 • polikliniek van wondverpleegkundige

 • observatie en analyse op vaatlaboratorium

 • verpleegafdeling vaatchirurgie

 • operatiekamer tijdens amputaties van (segmenten van) onderste extremiteit

 • multidisciplinaire poliklinische revalidatiebehandelingen bij paramedici

 • revalidatie-teambesprekingen van beengeamputeerden

 • amputatiezwemgroep

Onze vakgroep Revalidatiegeneeskunde werkt nauw samen met diverse aanpalende specialismen waaronder de (vaat-)chirurgie en orthopedie. Op onze revalidatieafdeling zijn doorgaans ook twee aios revalidatiegeneeskunde en een PA (i.o.) werkzaam en wordt wekelijks onderwijs georganiseerd. Er is een revalidatieverpleegkundige betrokken tijdens veel zorg- en behandelmomenten bij patiënten in deze stage. Er wordt samengewerkt met diverse ervaren orthopedische schoenmakers en technische instrumentmakerijen. Twee revalidatieartsen zijn actief lid van de VRA  Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) en de International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). Voor de multidisciplinaire revalidatiebehandeling voor beengeamputeerden is er een DiagnoseGebondenTeam en kernteam operationeel. Er is geen klinische revalidatieafdeling in de differentiatiestage opgenomen, er wordt geen dienst gedaan voor klinische patiënten.

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden die zich bevinden in het derde of laatste jaar van hun opleiding kunnen contact opnemen met deze revalidatieartsen in het Maasstad Ziekenhuis:

 • Mw. Mirjam Veen-Vd Velden, opleider (ma,di,woe,vrij )

 • Dhr. David Spelt (maa-vrij, )

Via 010-2913625 kan telefonisch contact opgenomen worden met deze revalidatieartsen.

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Het Maasstad Ziekenhuis is stevig verankerd in Rotterdam-Zuid. Het ziekenhuis is STZ-ziekenhuis (vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) en heeft een aantal topklinische functies in huis, zoals een brandwondencentrum, een dialysecentrum, een HIV-AIDS-behandelcentrum en een hartcentrum. Verder is er een Level III intensive care en is het een van de weinige algemene ziekenhuizen die patiënten perinatologische zorg en IVF-behandelingen kan bieden. De sfeer in het Maasstad Ziekenhuis is “echt Rotterdams”. Medewerkers communiceren informeel en op directe wijze met elkaar. We steken allemaal de handen uit de mouwen voor onze patiënten. Of we dat nu doen als verpleegkundige direct aan het bed, als medewerker techniek of als medewerker in een functie op de afdeling ICT of Finance & Control.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

tel.: 010 29 11 911
website: https://www.maasstadziekenhuis.nl/werken-leren/