Differentiatiestage Aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen het aandachtsgebied volwassenen is het aanbod maatwerk. Een greep uit de mogelijkheden: klinische psychiatrie, (klinische) psychotherapie, sociale psychiatrie (inclusief FACT), forensische psychiatrie (o.a. zeer gewaardeerde stages in de Mesdag kliniek), integrale psychiatrie (uniek in Nederland), stemmingsstoonissen, organische psychiatrie, autisme, spoedeisende psychiatrie, wetenschappelijk onderzoek.
Het aandachtgebied volwassen duurt totaal 24 maanden duurt. Stages duren 6 tot 12 maanden. 
Met name de stage van 12 maanden (verplichte landelijke opleidingseis) kan gebruikt worden om zich in een specifiek terrein te bekwamen al dan niet in combinatie met wetenschappelijk onderzoek.  

Lentis

Vooruitzien, grenzen verleggen en initiatieven ontplooien om de zorg te vernieuwen en te verbeteren. Jij kunt daaraan bijdragen! Bij Lentis leiden we mensen intern op, dit doen we samen met verschillende opleidingscentra. Kijk op onze website voor een overzicht van onze opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Lentis
Postbus 86
9700AB Groningen

tel.: 0505223292