Basisopleiding Psychiatrie Psychiatrie

Duur: 
6 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Mensen met psychiatrische problemen optimaal leren helpen in een moderne psychiatrische instelling staat centraal bij Lentis. In de basisopleiding wordt kennis gemaakt met de volle breedte van de psychiatrie: naast psychiatrie bij volwassenen ook met kinder en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Sociale, medisch-psychiatrische, psychotherapeutische en somatische aspecten van psychiatrische hulpverlening komen aan bod. De brede orientatie helpt bij het kiezen voor een aandachtsgebied dat bij je past. Via de basisopleiding leert men de beedte van de psychiatrische hulpverlening overzien en voorzichzelf te onderzoeken waar de eigen talenten en belangstellingen liggen.

De opleiding wordt gestart na een introductiecursus, waarin de belangrijkste vaardigheden voor een beginnend psychiater aan bod komen. Een ervaren psychiater in opleiding (AIOS (buddy)) wordt gevraagd als coach op te treden het eerst jaar. De stages in de basisopleiding duren 6 maanden. Er wordt vrijwel altijd gestart met een klinische stage op afdelingen die gewend zijn beginnende AIOS te begeleiden. Per zes maanden worden vervolgstages toegewezen gebaseerd op landelijk verplichte opleidingseisen en eventueel specifieke wensen van de AIOS.
Iedere donderdag is er een zeer gevarieerd aanbod aan theoretisch onderwijs. 
Lentis biedt naast een brede orientatie in de algemene psychische hulpverlening een groot aantal sub-specialisatie mogelijkheden. Lentis biedt zowel kinder en jeugd psychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Er is gespecialiseerde zorg voor spoedeisende psychiatrie (crisisdienst/klinieken), mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychosen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, mensen met een justitieel verleden (forensische psychiatrie), relatieproblemen, mensen met een organisch psychosyndroom etc. Specifieke stagewensen zijn vaak in te vullen bij een van deze afdelingen.


Sollicitatie en contact

Lentis biedt voor na de basisopleiding, de complete opleiding voor volwassenpsychiatrie (aandachtsgebied volwassenpsychiatrie) en de complete opleiding ouderenpsychiatrie (aandachtsgebied ouderenpsychiatrie). Samen met Accare wordt tevens het aandachtsgebied kinder en jeugdpsychiatrie aangeboden.
Meer weten over de opleidingen na de basisopleiding (aandachtsgebied volwassenen, ouderenpsychiatrie of kinder en jeugdpsychiatrie)? Details over arbeidsvoorwaarden? Bezoek de website (http://www.lentis.nl/WerkenLerenStage/Interneopleidingen.aspx) of neem contact op met het onderwijs secretariaat 050-5223898 of het algemene nummer van Lentis: 050-5223223. We geven graag nadere informatie of maken een orienterende afspraak. Ook kunnen we een contact regelen met een van de huidige mensen in opleiding.

Lentis

Vooruitzien, grenzen verleggen en initiatieven ontplooien om de zorg te vernieuwen en te verbeteren. Jij kunt daaraan bijdragen! Bij Lentis leiden we mensen intern op, dit doen we samen met verschillende opleidingscentra. Kijk op onze website voor een overzicht van onze opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Lentis
Postbus 86
9700AB Groningen

tel.: 0505223292