Differentiatiestage Reumatologie Randstad kinderreumatologie

Aanvang: 
19-06-2019
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het LUMC functioneert de polikliniek kinderreumatologie als 3e lijns verwijscentrum voor kinderen met gewrichtsklachten en systeemziekten. Op de afdeling kinderdagopname worden behandelingen met biologicals gesuperviseerd en gewrichtspuncties verricht. Op de klinische afdelingen worden consulten gedaan. Samenwerking bestaat intern met vrijwel alle kindergeneeskundige subspecialismen, de afdeling oogheelkunde, huidziekten, neurologie, orthopedie en volwassen reumatologie en extern met de kinderrevalidatie binnen het Rijnlands Revalidatiecentrum. Intensieve samenwerking bestaat met de kinderfysiotherapie. Opleiding voor het deelspecialisme reumatologie/immunologie vindt geclusterd plaats met Amsterdam (AMC) en Rotterdam (SKZ). Wetenschappelijk onderzoek is gericht op genetische associatie tussen gevoeligheid voor jeugdreuma en ernst van de ziekte en het voorkomen van SNP’s in genen gerelateerd aan (auto)immuniteit. Daarnaast worden studies verricht naar de beste behandelings-strategie voor kinderen met jeugdreuma.

Hoe ga ik leren?

  • Training in gedegen onderzoek van het bewegingsapparaat
  • Actieve participatie in poliklinische en klinische zorg onder supervisie van staflid
  • Consulten onder supervisie van staflid
  • Participatie in immunologie-besprekingen
  • Bijwonen van poliklinische besprekingen op de volwassen reumatologie
  • Zo mogelijk uitvoeren van kniepuncties
  • In aanvulling, mede afhankelijk van interesse, mogelijkheid tot actieve rol in wetenschappelijk onderzoek
  • Bezoek aan revalidatieprogramma voor kinderen met jeugdreuma

Show-and-tell

  • Multidisciplinaire besprekingen
  • In aanvulling, mede afhankelijk van interesse, mogelijkheid tot actieve rol in wetenschappelijk onderzoek

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Sollicitatie en contact

- Er is continu een stageplek beschikbaar
- Enthousiasme en gedrevenheid; fascinatie voor het gebied van de reumatologie

Neem contact op met Prof. dr. Rebecca ten Cate  (R.ten_Cate@lumc.nl) & Petra Hissink Muller (P.C.E.Hissink_Muller@lumc.nl)

Contactgegevens secretariaat:
I. Durmus  071-5264080 (I.Durmus-van_Well@lumc.nl)

Willem-Alexander Kinderziekenhuis
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/