Differentiatiestage Neonatologie Foetale therapie/Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het landelijk centrum voor foetale therapie. Tijdens deze verdiepingstage zal worden ingegaan op de verschillende diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij foetale aandoeningen, zoals intra-uteriene bloedtransfusie (IUT) bij Rhesus alloimmunisatie of Parvovirus B19 infectie, laser behandeling bij het tweelingtransfusie syndroom (TTTS) en twin anemia polycythemia sequence (TAPS), thoraco-amniotische shunts bij foetale hydrothorax of congenitale cysteuze adenomatoide malformatie (CCAM) en blaas shunts bij lower urinary tract obstruction (LUTO). U zal ervaring opdoen met tal van innovatieve behandelingen voor foetale aandoeningen en de monitoring hiervan, zowel antenataal als postnataal.

Wat houdt de stage voor u in:
• Gedurende 6 maanden bijwonen van zoveel mogelijk intrauteriene ingrepen zoals IUTs, laser behandeling, plaatsen van thorax of blaas shunts.
• 4-weken stage op de afdeling verloskunde en polikliniek, met speciale focus voor Rhesus-poli en TTTS-poli.
• Monochoriale placentas leren opspuiten met “colored dye” en de type anastomosen leren herkennen om zodanig de verschillende ziektebeelden te kunnen interpreteren (acute en chronische TTTS, TAPS, monoamnioticiteit, acardiacus).
• Meelopen op de follow-up poli voor kinderen na foetale therapie (“Follow-Fetus-project”) om de lange-termijn uitkomst te bepalen.
• Als AIOS functioneert u onder supervisie van een van de neonatologen als arts, bent u actief betrokken bij de behandeling van opgenomen neonaten (met/zonder foetale therapie) die op de NICU zijn opgenomen en participeert u in de (poli-)klinische consulten. U participeert actief in de wekelijkse multidisciplinaire patiënten-besprekingen samen met de afdeling Verloskunde en het foetale therapie team.
• In aanvulling op uw klinische activiteiten bestaan er, mede afhankelijk van uw kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling neonatologie/ foetale therapie.

Leerdoelen:
• De meest voorkomende foetale aandoeningen (TTTS, foetale anemie, foetale hydrops, CCAM, LUTO) leren herkennen en een behandelplan kunnen opstellen (zowel antenataal als postnataal).
• Meekijken met zoveel mogelijk intra-uteriene ingrepen.
• Monochoriale placentas leren opspuiten en anastomoses-patroon leren interpreteren.

Algemene informatie van het perinatologisch centrum:
NICU:  16 IC bedden, 4 postIC-HC bedden, 5 MC bedden
Verloskamers:  1500 bevallingen/per jaar
Foetale ingrepen:  50 laser behandelingen per jaar, 100 intrauteriene transfusies per jaar, 20 shunts of naalddrainage per jaar

Samenstelling van de vakgroep:
NICU:  8 stafleden, 4 fellows, 6 assistenten, 2 PAs
Foetale therapie:  4 stafleden, 1 fellow

Multidisciplinair overleg:
Wekelijks multidisciplinair overleg over foetale therapie mbt complexe foetale problematiek (maandagmiddag) en poliklinische patienten (dinsdagochtend)

Sollicitatie en contact

  • De stage kan desgewenst op ieder moment gestart worden
  • Er zijn continu 2 stageplekken mogelijk 
  • De sollicitant heeft aantoonbare belangstelling voor foetale geneeskunde

Contactpersoon:  Dr. E. Lopriore (e.lopriore@lumc.nl)
Contactgegevens secretariaat: W. Matthijsen (w.matthijsen@lumc.nl), 071-5262909

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/