Differentiatiestage MDL Kinder Maag-Darm-Leverziekten

Aanvang: 
19-06-2019
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Beschrijving van de afdeling/het subspecialisme:
o De afdeling kinderMDL bestaat al meer dan 25 jaar en biedt regionale zorg voor kinderen met ziekten uit het gehele spectrum van MDLziekten en voor kinderen met voedingsproblemen. Het heeft een gespecialiseerd endoscopie programma voor kinderen. De afdeling heeft bijzondere aandacht voor kinderen met chronische inflammatoire darmziekten (IBD: M Crohn en colitis ulcerosa) en kent nauwe samenwerking met de afdeling MDL voor volwassenen, topreferentie centrum op dat gebied. De afdeling is een landelijk verwijscentrum voor kinderen met coeliakie met de eerste gespecialiseerde coeliakiepoli met als doel de best mogelijke zorg te bieden voor kinderen, jongeren en hun families (www.lumc.nl/coeliakiepoli). Die zorg kunnen wij bieden door laagdrempelige toegang tot onze spreekuren en door gebruik te maken van internationaal geaccepteerde richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met coeliakie. Coeliakie komt, met een frequentie van 0,5-1 %, veel voor. Uitgaande van een frequentie van 0,5% zijn er in Nederland 75.000 mensen met coeliakie, waarvan ongeveer 15.000 kinderen. Gezien de hoge prevalentie, een behoorlijke mate van onderdiagnostisering en kans op complicaties indien on(der)behandeld is coeliakie zowel op maatschappelijk vlak als op individuele basis een probleem.
o De afdeling heeft een gezamenlijke transitiespreekuur met de afdeling MDL voor adolescenten met coeliakie en IBD.

• Wat houdt de stage voor u in:
o Als AIOS bent u het eerste aanspreekpunt voor de kinderMDL zorg. Dit houdt in dat u, onder supervisie van een van de stafleden kinderMDL, de zorg heeft over de opgenomen patiënten, de dagelijkse visite leidt en primair aanspreekpunt bent voor de geconsulteerde deelspecialisten. Tevens zal u een actieve rol spelen in de poliklinische follow-up, inclusief de coeliakiepoli. Gezien de duur van de profileringstage zult u de volledige klinische trajecten van een aanzienlijk aantal patiënten begeleiden. Tijdens de stage is er, naast contact met kindergeneeskundige deelspecialismen, tevens intensief contact met de dienst Diëtetiek, de afdelingen MDL en Pathologie en het immunologisch laboratorium (Prof. Koning). U participeert actief in de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, in de journal club en in de regionaal overleg o.a. met het AMC en het VUmc.
o In aanvulling op uw klinische activiteiten bestaan er, mede afhankelijk van uw kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling. De stage kan voor u de opstap vormen naar een fellowship.

Er is een regionaal (cluster Leiden) en lokaal opleidingsplan. Deze is op verzoek verkrijgbaar.

Sollicitatie en contact

Per direct:
- Er zijn continu 2 stageplekken mogelijk
- Enthousiasme en gedrevenheid; fascinatie voor het gebied van de MDL

Neem contact op met Dr. M.L. Mearin  (L.Mearin@lumc.nl) of Dr. J.J. Schweizer (j.j.schweizer@lumc.nl)

Contactgegevens secretariaat:
I. Durmus  071-5264080 (I.Durmus-van_Well@lumc.nl)
Willem-Alexander Kinderziekenhuis
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/