Differentiatiestage Kindercardiologie Kindercardiologie

Aanvang: 
10-11-2015
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

beschrijving afdeling/subspecialisme:

 • De afdeling kindercardiologie vormt samen met de kindercardiologen van het VUmc en AMC en een team van kinderhartchirurgen het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL), een van de vier kinderhartcentra in Nederland .De chirurgische ingrepen en katheterinterventies bij jonge kinderen met aangeboren hartafwijkingen zijn geconcentreerd in het LUMC. De afdeling vormt tevens een nationaal expertisecentrum voor de behandeling van kinderen met hartritmestoornissen.
 • De kindercardiologie is een belangrijk speerpunt binnen de Leidse Kindergeneeskunde en jaarlijks worden in het LUMC ongeveer 300 kinderhartoperaties en 175 kinderkatheterisaties verricht. De afdeling heeft zich sterk gespecialiseerd op de gebieden van de peri-operatieve zorg, katheterinterventies en katheterablaties, foetale cardiologie en cardiale beelvormingstechnieken zoals echocardiografie, CT en MRI.
 • Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de afdeling Anatomie&Embryologie, die zich met name richt op het ontstaan en de morfologie van aangeboren hartafwijkingen maar ook een belangrijke rol heeft in het onderwijs en de diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen.

Het wetenschappelijk onderzoek, grotendeels afgestemd op de problematiek bij de patiënten na behandeling van een aangeboren hartafwijking, is een belangrijke activiteit binnen de afdeling. Het omvat klinische studies naar de uitkomsten van hartinterventies en hartritmebehandelingen, en onder meer onderzoek naar nieuwe echocardiografische, MRI en CT technieken voor de diagnose van aangeboren hartafwijking en van vroege detectie van complicaties na de behandeling van patiënten met aangeboren hartafwijkingen. In samenwerking met de Anatomie en Embryologie vindt basaal onderzoek plaats naar het ontstaan van hartafwijkingen en hartritmestoornissen

 • Diagnostiek van hartziekten bij kinderen:
  • Sequentiele Segmentale Analyse ism de afdeling Anatomie&Embryologie
  • Opleiding in echocardiografische technieken, waarbij u zelfstandig leert echoen
  • In de rol van CT, MRI, en diagnostische HCs
  • Prenatale diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen
 • Therapie van aangeboren hartafwijkingen:
  • Zorg rondom een hartoperatie: - anesthesie operatie-perfusie-Trans oesofagiale echocardiografie
  • Participeren in de postoperatieve zorg op KinderIntensive Care van het LUMC en verpleegafdeling

Hoe ga ik leren?

Binnen de afdeling kindercardiologie zal u participeren in

 • Poliklinische werkzaamheden:
  • Zelfstandige polikliniek onder supervisie van een kindercardioloog
 • Klinische werkzaamheden:
  • Supervisie van A(N)IOS en PA kindercardiologie die werkzaam zijn op de verpleegafdelingen waar kindercardiologische patiënten zijn opgenomen
 • In aanvulling op uw klinische activiteiten bestaan er, mede afhankelijk van uw kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Kindercardiologie.
 • De stage kan voor u de opstap vormen naar een klinisch fellowship.

Leerdoelen:

 • Zelfstandige (echocardiografische) diagnoses stellen van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen en het verdere traject van de verschillende aangeboren hartafwijkingen plannen en vormgeven
 • De basisprincipes van pre-peri en post operatieve zorg beheersen, inclusief anesthesie, chirurgie, perfusie en postoperatieve zorg.

Interventionele technieken voorbereiden en aanwezig zijn bij interventies

Samenwerkende instellingen

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Sollicitatie en contact

 • Er is continu 1 stageplek mogelijk

 • Enthousiasme en gedrevenheid; fascinatie voor het gebied van de kindercardiologie

 • Neem contact op met prof dr NA Blom (n.a.blom@lumc.nl)

 • Contactgegevens secretariaat kindergeneeskunde: 071 5262824

  Willem-Alexander Kinderziekenhuis
  LUMC
  Postbus 9600

 • 2300 RC Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/