Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Kinderinfectiologie-immunologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

• Beschrijving van het deelspecialisme infectiologie - immunologie:
o Het subspecialisme pediatrische infectieziekten/immunologie houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling, preventie en epidemiologie van infectiologische en immunologische ziektebeelden in de kindergeneeskunde.

o In het LUMC/WA-KZ fungeert de polikliniek pediatrische infectiologie-immunologie als 2e/3e–lijns verwijscentrum voor de diagnostiek en behandeling van primaire en secundaire immuundeficiënties evenals infectiologische problematiek. Tevens worden structureel consulten uitgevoerd op alle klinische afdelingen inclusief neonatologie en intensive care. Een bijzondere positie wordt ingenomen door de subafdeling stamceltransplantatie waar patiënten met primaire en secundaire immuundeficiënties gekenmerkt worden door specifieke immuno/infectiologische problematiek. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling is met name gericht op immunologische herstel na stamceltransplantatie, de diagnostiek en behandeling van infecties, en het ontwikkelen van virus-specifieke adoptieve celtherapie.

o Binnen de Reinier de Graaf Groep (RdGG) wordt de zorg voor kinderen met immuno-infectiologische problematiek als mede de laboratorium diagnostiek primair ingevuld door een kinderarts-immunoloog/infectioloog, een medisch immunoloog en een arts-microbioloog. Het RdGG is een STZ ziekenhuis waar o.a. kinderartsen, medisch immunologen en arts-microbiologen worden opgeleid. Er bestaat een structurele polikliniek immunologie/infectieziekten gecombineerd met een patiëntenbespreking. Daarnaast is er structureel overleg met de academische immuno-infectiologen.

Wat houdt de stage voor u in:
Lees dit op de pagina stage.

Er is een regionaal (cluster Leiden) en lokaal opleidingsplan. Deze is op verzoek verkrijgbaar.

Samenwerkende instellingen

Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Per direct:
- Er zijn continu 2 stageplekken mogelijk
- Enthousiasme en gedrevenheid; fascinatie voor het gebied van de infectiologie en immunologie

Neem contact op met dr A.C. Lankester (a.c.lankester@lumc.nl )

Contactgegevens secretariaat: 071-5264131, m.vollebregt@lumc.nl
Willem-Alexander Kinderziekenhuis
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/