Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Stamceltransplantatie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

• Beschrijving van het deelspecialisme:

  • De afdeling stamceltransplantatie functioneert al vijftig jaar als een landelijk verwijscentrum voor kinderen met een breed spectrum ernstige immuun- en beenmerg ziekten. Jaarlijks worden er 35-45 patiënten getransplanteerd. Vanaf 2018 zal - met de komst van het Princes Maxima oncologisch centrum - het zwaartepunt op (aangeboren) niet-maligne aandoeningen komen te liggen.
  • Een stamcel transplantatie is een meerdere weken omvattende klinische behandeling die wordt gekenmerkt door zeer complexe intensieve, multidisciplinaire zorg gevolgd door een langdurige poliklinische follow-up. De afdeling combineert geprotocolleerde intensieve zorg met innovatieve, binnen de afdeling ontwikkelde, behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek, grotendeels afgestemd op de klinische problematiek bij de transplantatie patiënten, is een belangrijke activiteit binnen de afdeling, en omvat o.a. infectiologische diagnostiek, immuunreconstitutie, graft vs host ziekte en adoptieve cel- en stamceltherapieën.

• Wat houdt de stage voor jou in:

  • Als AIOS functioneer je als zaalarts op de stamceltransplantatie afdeling. Dit houdt in dat je, onder supervisie van een van de stafleden (hematologen en immuno-infectiologen), de zorg hebt over de opgenomen patiënten, de dagelijkse visite leidt en primair aanspreekpunt bent voor de geconsulteerde deelspecialisten. Tevens zal je een actieve rol spelen in de poliklinische follow-up, inclusief de late effecten polikliniek. Gezien de duur van de profileringsstage zal je de volledige klinische trajecten van een aanzienlijk aantal patiënten begeleiden. Tijdens de stage is er, naast kindergeneeskundige deelspecialismen, tevens wekelijks en intensief contact met het immunologisch laboratorium, de afdeling medische microbiologie, klinisch genetica, het centrum voor stamceltherapie en Matchis/Europdonor.
  • In aanvulling op je klinische activiteiten bestaan er, mede afhankelijk van je kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling stamceltransplantatie. Ook zou er de mogelijkheid kunnen zijn om op het immunologie-laboratorium kennis op te doen. De stage kan voor jou de opstap vormen naar een fellowship.

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen

  • Zelfstandig de intensieve/multidisciplinaire zorg op de stamceltransplantatie afdeling kunnen uitvoeren
  • De basisprincipes van stamceltransplantatie beheersen en in de praktijk kunnen toepassen
  • Immunologie, infecties mn bij de immuun-gecompromitteerde gastheer, en veel hematologie

Sollicitatie en contact

Indien je meer wil weten over deze fascinerende stage neem dan contact op met Prof. dr. A.C. Lankester (a.lankester@lumc.nl) of dr R.G.M. Bredius (r.g.m.bredius@lumc.nl) [opleider kindergeneeskunde OOR Leiden].

Contactgegevens secretariaat: 071-5264131
Willem-Alexander Kinderziekenhuis
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

071-5264131

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/