Differentiatiestage Endocrinologie Kinderendocrinologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Beschrijving van het deelspecialisme endocrinologie:

De Leidse kinderendocrinologen hebben zich de afgelopen 20 jaar geprofileerd in patiëntenzorg en onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen. Een belangrijk focus voor de patiëntenzorg is hoe de diagnostiek in te zetten bij afwijkende groei, zowel bij grote als kleine lengte. In de etiologie spelen ook genetische factoren een belangrijke rol. Dit krijgt een plaats in de diagnostiek en het wetenschappelijk onderzoek, en in de samenwerking met de klinische genetica.

Daarnaast houdt het team zich bezig met adolescenten met genderdysforie, in samenwerking met de afdeling Kind- en Jeugdpsychiatrie van het Curium-LUMC en met het genderteam van het VUmc, te Amsterdam. Ook op dit gebied vindt onderzoek plaats.

Een ander terrein van patiëntenzorg waar veel ervaring is opgedaan, zijn de late endocriene effecten na Stamceltransplantatie. In samenwerking met de kinderoncoloog vindt wekelijks een polikliniek plaats.

 • Wat houdt de stage voor u in:

Als AIOS participeert u in de polikliniek voor kinderen verwezen ivm een endocriene stoornis. Onder supervisie maakt u een diagnostisch programma en een therapeutisch programma voor de nieuwe patiënten. U vervolgt in de stage steeds uw patiënten. U participeert in de endodiensten.

Ook verricht u consulten op de afdelingen, inclusief de neonatologie en pediatrische intensive care.

U woont diverse patiëntenbesprekingen bij:

 • Grote visite van de kinderendo

 • Regionale kinderendo besprekingen

 • Werkgroep Genetica in Groei

 • Nucleaire- endobesprekingen

 • Hypofyse werkgroep

 • PA besprekingen endo

 • Genderteam overleg

   

 • Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de stageperiode zult u in staat worden gesteld deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek van één van de lijnen. Gestreefd wordt naar een artikel in een internationaal tijdschrift.

 • In principe kan deze profileringsstage meetellen voor het fellowship tot kinderendocrinoloog

De afdeling kinderendocrinologie van het LUMC heeft een opleiding in de kinderendocrinologie samen met het Hagaziekenhuis/locatie Juliana Kinderziekenhuis. Er is één fellow in het LUMC in opleiding, een tweede in het Juliana Kinderziekenhuis.

Sollicitatie en contact

- Er zijn 2 stageplekken beschikbaar
- Gevraagd: Enthousiasme en gedrevenheid; fascinatie voor het gebied van de endocrinologie

Neem contact op met mw. dr. S. Hannema, kinderarts-endocrinoloog, s.hannema@lumc.nl en dr. Christiaan de Bruin, c.de_bruin@lumc.nl

Contactgegevens secretariaat: I. Durmus 071-5261663, i.durmus@lumc.nl

Willem-Alexander Kinderziekenhuis
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Het Willem –Alexander Kinderziekenhuis levert vanuit de verschillende specialismen een actieve bijdrage aan onderwijs en opleidingen binnen het LUMC. Via de website onderwijs en opleidingen kunt u informatie vinden over opleidingen, cursussen, opleidingsplaatsen en trainingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

website: https://www.lumc.nl/org/wakz/onderwijs/