Volwassenpsychiatrie Consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie Volwassenen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt de mogelijkheid tot verdieping in de ziekenhuis- en consultatieve psychiatrie in het kader van de opleiding tot volwassenenpsychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het LUMC is een academisch ziekenhuis met derdelijns voorzieningen o.a. levertransplantaties en nierpancreastransplantaties, meerdere intensive care afdelingen en een Spoedeisende Hulp. Deze stage biedt de mogelijkheid tot inhoudelijke verdieping in de somatisch-psychiatrische comorbiditeit bij veelal complexe patiënten, zowel binnen de klinische als poliklinische setting.

Deze stage is mogelijk voor de duur van 6 of 12 maanden.

Het is mogelijk om de stage te combineren met een stage ambulante psychiatrie op de polikliniek LUMC en met een stage wetenschappelijk onderzoek.

Naast deze poliklinische werkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Samenwerkende instellingen

LUMC/Rivierduinen

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0,8 FTE

Informatie over de stage:

Mevr. Dr. J.F.G.M. Hovens
Psychiater LUMC

LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden
tel. polikliniek psychiatrie: 071 - 5263785

Informatie over de opleiding of de stage:

Opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 
Plaatsvervangend opleider: mevr. prof.dr. R.C. van der Mast

Secretariaat: mevr. A.J.M Meijer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/