Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen: CGT en EMDR

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage van bij voorkeur 12 maanden doe je verdiepende kennis en ervaring op met de diagnostiek en behandeling met Cognitieve Gedragstherapie en EMDR bij patiënten stemmings-. angst-, en somatische symptoom- (SAS) stoornissen. Onder intensieve supervisie van een ervaren therapeut en diverse supervisoren behandel je poliklinische patiënten met depressieve stoornissen, (sociale) angststoornisen, obsessieve-compulsieve stoornissen waaronder morfodysfore stoornis (Body Dysmorphic Disorder; BDD) en somatisch-symptoomstoornissen. Deze patiënten behandel je onder meer met CGT en EMDR. In overleg kan in een psychotherapeutische richting extern een cursus gevolgd worden, zoals een EMDR cursus.

Naast deze poliklinische werkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Een combinatie met Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) is bespreekbaar.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Mw. dr. Y.R. van Rood
e-mail: y.r.van_rood@lumc.nl

LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden
tel. polikliniek psychiatrie: 071 - 5263785

Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/