terug

Volwassenpsychiatrie

Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen: CGT en EMDR

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

In deze stage van bij voorkeur 12 maanden doe je verdiepende kennis en ervaring op met de diagnostiek en behandeling met Cognitieve Gedragstherapie en EMDR bij patiënten stemmings-. angst-, en somatische symptoom- (SAS) stoornissen. Onder intensieve supervisie van een ervaren therapeut en diverse supervisoren behandel je poliklinische patiënten met depressieve stoornissen, (sociale) angststoornisen, obsessieve-compulsieve stoornissen waaronder morfodysfore stoornis (Body Dysmorphic Disorder; BDD) en somatisch-symptoomstoornissen. Deze patiënten behandel je onder meer met CGT en EMDR. In overleg kan in een psychotherapeutische richting extern een cursus gevolgd worden, zoals een EMDR cursus.

Naast deze poliklinische werkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Een combinatie met Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) is bespreekbaar.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling