Volwassenpsychiatrie Onderwijsstage

Aanvang: 
01-02-2016
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage van zes maanden (bij voorkeur van januari tot en met juni in verband met de onderwijsplanning, maar andere planning is bespreekbaar) raak je vertrouwd met het geven, het organiseren en het professionaliseren van onderwijs aan geneeskundestudenten en de specialistische opleiding psychiatrie, alsook met de innovatie en evaluatie van het onderwijs. Daarmee verdiep je je in het onderwijscontinuüm vanaf de 1ejaars geneeskundestudent tot aan de psychiater in opleiding, investeer je in je eigen kennis van het vak psychiatrie en bouw je een professioneel (onderwijs- en opleidings)netwerk op.

Je voert met stagecoördinatoren, supervisoren, docenten en onderwijskundigen inhoudelijk overleg over het geven en innoveren van onderwijs en opleiding en je bent aanwezig bij vergaderingen van de commissie onderwijs van de afdeling psychiatrie en andere besprekingen relevant voor het onderwijs van de afdeling (bijvoorbeeld bij evaluaties van onderwijsblokken). Bij een voltijds aanstelling is participatie in innovatie en ontwikkeling van het landelijk cursorisch onderwijs van de NVvP (psychiatrieonderwijs.nl; deelname als aios-lid aan expertgroepen, lesmateriaalontwikkeling, etc.) een optie. Je functioneert verder als assistent-coördinator psychiatrie-onderwijs binnen het Leidse geneeskundecurriculum (Bachelor en Masterfase).

Vaste bijeenkomsten naast het algemene opleidingsprogramma
Je bent tijdens deze stage lid van de onderwijscommissie en de centrale opleidingscommissie van de afdeling psychiatrie. Je neemt deel aan het dagelijkse ochtendrapport.

Naast deze onderwijswerkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling: 0,8 FTE

Informatie over de stage: 

Dr. M.S. van Noorden, psychiater

Informatie over de opleiding:

Opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 
Plaatsvervangend opleider: mevr. prof. dr. R.C. van der Mast

Secretariaat: mw. A.J.M Meijer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/