Volwassenpsychiatrie Polikliniek Stemmings-, Angst-, en Somatische symptoom (SAS) stoornissen - LUMC

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze ambulante stage verdiep je je diagnostische en behandelingsvaardigheden van de Stemmings-, Angst-, en Somatisch symptoom- (SAS) stoornissen, inclusief persisterend depressieve stoornissen (PDS) polikliniek en dwangstoornissen waaronder de morfodysfore stoornis (of Body Dysmorphic Disorder; BDD). Doordat het LUMC een academisch ziekenhuis is, zijn er naast reguliere verwijzingen uit eerste of tweede lijn ook veel vragen voor second opinion. Naast het verder ontwikkelen van je farmacotherapeutische vaardigheden is er de mogelijkheid om je te bekwamen in Cognitieve gedragstherapie (CGT), ontspanningsoefeningen en EMDR. In overleg kan in een psychotherapeutische richting extern een cursus gevolgd worden.

Deze stage kan gecombineerd worden met een wetenschappelijk onderzoek waarbij je gedurende een jaar de helft van de werktijd kunt besteden aan klinische activiteiten en de andere helft aan wetenschappelijk onderzoek als voorbereiding voor het eindreferaat en/of uitmondend in een artikel. Als onderzoeker werk je mee aan een (deel) behorend bij één van de onderzoekslijnen zoals NESDA (www.nesda.nl) en NOCDA (nocda.amstad.nl), waar in overleg met de onderzoeksleider/supervisor participatie mogelijk is. Daarnaast is het opzetten van een nieuw wetenschappelijk onderzoek soms mogelijk.

Naast deze poliklinische werkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0,8 FTE

Informatie over de stage

Prof. dr. N.J.A. van der Wee, Psychiater

LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden

Informatie over de opleiding of de stage:

Opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 
Plaatsvervangend opleider: mevr. prof.dr. R.C. van der Mast

Secretariaat: mw. A.J.M Meijer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/