Ouderenpsychiatrie Psychiatrische Consultatieve Dienst Ouderen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Door het verrichten van psychiatrische consulten bij somatisch zieke oudere patiënten is de somatische gezondheidszorg ook je werkterrein. Je diagnosticeert en behandelt tijdens deze stage bij uitstek patiënten met somatische, cognitieve en psychiatrische comorbiditeit. Je krijgt te maken met zowel gerontopsychiatrische als psychogeriatrische stoornissen, zoals delirium, depressie, verwerkingsproblemen bij somatische ziekte en (apathie en andere gedragsproblemen bij) dementie.

Het is mogelijk om de stage te combineren met een stage ambulante psychiatrie op de polikliniek Ouderenpsychiatrie LUMC en met een stage wetenschappelijk onderzoek.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Opleider Ouderenpsychiatrie


Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: de heer dr. M.S. van Noorden

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30

Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/