Ouderenpsychiatrie Polikliniek Ouderenpsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je verdiept je in de gerontopsychiatrie, psychogeriatrie en ziekenhuispsychiatrie. Je verricht vooral diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met neuropsychiatrische symptomen en psychiatrische stoornissen, waarbij somatische en cognitieve morbiditeit (maar ook levensfaseproblemen) een (grote) rol spelen, zoals bij de ziekte van Parkinson en (beginnende) dementie. Je hebt ook ruime mogelijkheden voor het verrichten van psychiatrische psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke therapie (IPT) en (steungevende) psychodynamische psychotherapie bij oudere patiënten met een depressie, angststoornis of somatoforme stoornis.
 

Deze stage is ook mogelijk voor de duur van 12 maanden.
Dan is het mogelijk om de stage te combineren met een stage wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Ouderenpsychiatrie, waarbij je gedurende een jaar halftime besteedt aan klinische activiteiten en halftime aan wetenschappelijk onderzoek.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage

Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Opleider Ouderenpsychiatrie

Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: de heer dr. M.S. van Noorden

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

 

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/