terug

Keuzestage Bloedtransfusiegeneeskunde

Bloedtransfusiegeneeskunde en Celtherapie

Duur
4 maanden
Wat gaat de aios leren?

De stage Bloedtransfusiegeneeskunde en Celtherapie is een unieke keuzestage in het LUMC, waarbij de nadruk ligt op een combinatie van consultatieve patiëntenzorg, het verrichten van afereses bij een diverse populatie van patiënten en donoren, diagnostische adviezen bij transfusie- en/of immunohematologische problematiek, (stamcel)donorzorg, advisering bij en toezicht op gebruik van bloedproducten, en (experimentele) celtherapie.

Deze stage is bij uitstek interessant voor AIOS interne geneeskunde of kindergeneeskunde met een interesse in de hematologie en/of transfusie-geneeskunde, maar biedt ook meerwaarde voor AIOS van andere disciplines met een interesse in de immunologische ziektebeelden.

De stage Bloedtransfusiegeneeskunde en Celtherapie vindt plaats op de afdeling Hematologie van het LUMC. De afdeling Hematologie combineert fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek en patiëntgerichte activiteiten op meerdere aandachtsgebieden waaronder bloedtransfusiegeneeskunde, immuun-gemedieerd beenmergfalen en cytopenieën, ontwikkeling en implemententatie van cellulaire immuuntherapie en allogene stamceltransplantatie, en in samenwerking met het Lab Immuunmodulatie en Regeneratieve Cel Therapie, autoimmuniteit en regeneratieve geneeskunde. De afdeling Hematologie ondersteunt de bloedtransfusiezorg LUMC breed met een eigen medische dienst bestaande uit internist-hematoloog-transfusiespecialisten. Deze medische transfusie dienst (MTD) is het eerste aanspreekpunt voor de unit bloedtransfusie van het klinisch chemisch laboratorium en voor de artsen in het LUMC voor alle transfusie-gerelateerde problematiek en daarnaast verantwoordelijk voor de supervisie van alle aferese-procedures zowel bij donoren als bij patiënten.

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen:

 • Verkrijgen van kennis betreffende de huidige stand van wetenschap en praktijk voor het toepassen van bloed voor autologe en allogene toepassing in patiënten, inclusief bijzondere situaties zoals zwangerschap, neonatologie, hemato-oncologie, allogene transplantaties, cardiovasculaire chirurgie, productselecties, kennis transfusieketen
 • Interpretatie rode bloedcelserologie, kruisproeven
 • Interpretatie HLA en HPA antistoffen
 • Analyse transfusiereacties en hemovigilantie
 • Diagnostiek en behandeling immuungemedieerde cytopeniën
 • Indicaties (therapeutische) plasmaferese/cytaferese
 • Cyta- en plasmaferese: principes, apparatuur, celselectie, bijwerkingen
 • Extracorporele circulatie: volume, bloedactivatie, anticoagulantiaK
 • euringseisen en selectie stamceldonoren
 • Farmaco-/toxicologie van groeifactoren
 • Indicaties en logistiek granulocytentransfusies
 • Het werken binnen een kwaliteitssysteem*

Leermiddelen:

 • Dagelijkse, gestructureerde supervisie van de patientenzorg
 • Gesuperviseerde begeleiding van allogene stamceldonoren
 • Wekelijkse overdrachten en besprekingen
 • Wekelijkse onderwijsbijeenkomsten Transfusiegeneeskunde in samenwerking met Stichting Sanquin Bloedvoorziening en Matchis
 • Wekelijks Landelijk Transfusiegeneeskunde Overleg
 • Laboratorium-stage
 • Onderwijsmodules opleiding Transfusiegeneeskunde
 • Richtlijnen en protocollen van het Centrum voor Stamceltherapie
 • Onderwijs aan mede AIOS
 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Immunohematologie en Bloedtransfusie (indien gewenst)
 • Zelfstudie
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling