Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een differentiejaar traumachirurgie in het LUMC (LINK) kenmerkt zich door een zeer gevarieerd aanbod aan traumatologische pathologie, een uitstekende werksfeer, en een zeer gedreven en enthousiast team van traumachirurgen. Er bestaan korte lijnen met collega specialisten, zowel binnen het ziekenhuis alsook met andere ziekenhuizen in de regio. De subafdeling traumachirurgie van het LUMC werkt zowel in de kliniek als op wetenschappelijk terrein goed samen met de afdeling orthopedie. Er is een gezamenlijke wekelijkse traumabespreking waar in een collegiale sfeer casuïstiek wordt besproken. Ook kan ervaring opgedaan worden met de behandeling van bijvoorbeeld traumatische wervelkolom afwijkingen, handchirugie en prothesiologie van onderste en bovenste extremiteiten. Samen met plastische- en orthopedisch chirurgen en de revalidatie artsen, wordt door de traumachirurgen de patiënten met handtraumata behandeld. Dit is een multidisciplinair hand trauma spreekuur voor tertiaire verwijzingen.

Om meer ervaring op te doen in het prehospitale traject kan er op verzoek een korte stage bij ambulancediensten in de regio verzorgd worden. Er bestaat een zeer nauwe samenwerking met de ziekenhuizen uit de Traumaregio West. Dit geldt zowel voor klinische problemen, opleiding, als onderzoek. Samen met het MCH Haaglanden en het HAGA ziekenhuis in Den Haag vormt het LUMC het Traumacentrum West.

Al met al is de differentiatie traumachirurgie in Leiden een uitdaging voor iedere traumageïnteresseerde AOIS, en een meer dan prima opstap voor je verdere traumachirurgische carrière. 

Folder Medical Device Prototyping.

Organisatie Afdeling
Hoofd Heelkunde: Prof.dr. J.H. van Bockel
Hoofd Opleiding: Prof.dr. J.F. Hamming

Subafdeling Gastrointestinale, oncologische en endocriene/hoofd-hals chirurgie (GEO)
Hoofd: Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar

Staf
Prof. Dr. C.J.H. van de Velde
Prof.dr. J. Kievit
Dr. H.H. Hartgrink
Dr. G.J. Liefers
Dr. B.A. Bonsing
Dr. A.L. Vahrmeijer
Drs. W.O. de Steur, fellow
Mw. B.R. Zomer, P.A.
Mw. M.P. Gaillaird-Hennink, P.A.

Staf Algemeen
Drs. W.J. van der Made

Subafdeling Transplantatie
Hoofd: Drs. J. Ringers

Staf
Dr. A. Baranski
Drs. A.E. Braat
Drs. J. Dubbeld
Dr. A.F.M. Schaapherder
Mw. A. Haasnoot, P.A.

Subafdeling Traumatologie
Hoofd: Prof. Dr. I.B. Schipper

Staf
Drs. K.A. Bartlema
Drs. E. Krug
Drs. P.A. van Luijt
Drs. M.B. de Jong, fellow

Subafdeling Vaatchirurgie
Hoofd: Prof. dr J.F. Hamming

Staf
Prof.dr. J.M. van Baalen
Prof.dr. J.H. van Bockel
Dr. M.J.C. Visser
Dhr. L.P. van Doorn, P.A.

Kwaliteitsbeleid opleiding
- Intensief overleg met AIOS over kwaliteit van opleiding, onderwijs en logistieke aspecten.
- Toetsing middels Direct en SetQ jaarlijks op basis waarvan verbeterplan wordt geformuleerd. Aandachtspunten worden geïmplementeerd en opnieuw geëvalueerd middels enquêtes.
- Implementatie van 360 graden evaluatie van AIOS en staf mbt houding en gedrag.
- Algemeen kwaliteitsbeleid

Research Heelkunde
- Research

Zie voor meer informatie ook onze website: www.lumc.nl/heelkunde

Sollicitatie en contact

  • 2 plaatsen max. per differentiatie.
  • Competenties SCHERP 1e 4 jaar moeten behaald zijn.
  • In portfolio moet reeds zichtbaar zijn dat er belangstelling is voor aandachtsgebied.
  • Minimaal ½ jaar voor start differentiatie aanmelden.
  • Voorrang voor AIOS vanuit regio 3 om logistieke en sociale redenen.
  • Contact via secretariaat Opleider Heelkunde LUMC, tel 071-5263968,  O.Manhoudt-de_Rooij@lumc.nl

Prof. Dr.  I.B. Schipper. (Subafdelingshoofd traumachirurgie)
K.A. Bartlema (stagebegeleider, traumachirurgie)
Stafsecretariaat traumachirurgie
071 5263905

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/