Differentiatiestage Slaapstoornissen Slaapstoornissen - Aanvalsgewijze hersenaandoeningen

Aanvang: 
13-06-2016
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage geeft een unieke kans om te participeren in de zorg en eventueel het wetenschappelijk onderzoek rondom narcolepsie en andere vormen van overmatige slaperigheid. De AIOS zien nieuwe en controlepatiënten op de polikliniek in het Slaapwaak Centrum SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede). Deze afdeling bestaat uit een polikliniek en een functieafdeling. AIOS maken kennis met de bijbehorende slaapdiagnostiek: (video)-polysomnografie, multipele slaaplatentie test en actigrafie. Begeleiding vindt plaats door Dr. Lammers en Dr. Fronczek.

Het is tevens mogelijk om deze stage te volgen als onderdeel van de stage ‘Aanvalsgewijze Aandoeningen’ van het Leids Universitair Medisch Centrum en SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede); die de volgende thema’s omvat: hoofdpijn, epilepsie, slaap en syncope. Het is ook mogelijk een aangepaste combinatie van deze onderwerpen samen te stellen.

Samenwerkende instellingen

SEIN Heemstede

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1 AIOS tegelijk; de AIOS volgen elkaar op, waarbij de begindatum in onderling overleg afgesproken wordt. De sollicitant moet vierdejaars of hoger zijn en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden. 

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan: Rolf Fronczek, r.fronczek@lumc.nl  

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/