Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen Neuromusculaire aandoeningen (NMZ)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Neuromusculaire ziekten (NMZ) zijn ieder op zich relatief zeldzaam, maar hebben als groep een hoge prevalentie. Het betreft aandoeningen van het motor neuron, de zenuw, de synaps en de spier. In het LUMC worden alle aandoeningen gezien bij zowel volwassene als kind. Tijdens deze stage komt het volledige spectrum aan bod. In het LUMC werken drie neurologen met de aantekening neuro-myoloog: prof. dr JJGM Verschuuren, drs C Straathof en drs EH Niks, kinderneuroloog. U leert de diagnostische (on)mogelijkheden, en krijgt inzicht in de verschillende (immuun-suppressieve) therapieën, participeert in multidisciplinair spreekuren voor kinderen en jong volwassenen, revalidatie, genetica, neurochirurgie en pathologie besprekingen - Neuromusculaire ziekten (NMZ) zijn ieder op zich relatief zeldzaam, maar hebben als groep een hoge prevalentie. Het betreft aandoeningen van het motor neuron, de zenuw, de synaps en de spier. In het LUMC worden alle aandoeningen gezien bij zowel volwassene als kind. Tijdens deze stage komt het volledige spectrum aan bod. In het LUMC werken drie neurologen met de aantekening neuro-myoloog: prof. dr JJGM Verschuuren, drs C Straathof en drs EH Niks, kinderneuroloog. U leert de diagnostische (on)mogelijkheden, en krijgt inzicht in de verschillende (immuun-suppressieve) therapieën, participeert in multidisciplinair spreekuren voor kinderen en jong volwassenen, revalidatie, genetica, neurochirurgie en pathologie besprekingen

De afdeling bestaat uit een polikliniek, kliniek/dagbehandeling en functieafdeling, waaronder de klinisch neurofysiologie en de neuropsychologie.

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1 aios tegelijk; de aios volgen elkaar op, waarbij de begindatum in onderling overleg afgesproken wordt. De sollicitant moet vierdejaars of hoger zijn en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden.
Aios met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan het stafsecretariaat: Mw H. Belier-Lakeman secretariaat Afd Neurologie K5Q110.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/