terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen (NMZ)

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

In het Spierziektencentrum LUMC ligt de nadruk op een unieke combinatie van aandoeningen van de spieren, de synaps en de plexus. Hierbij komen ziekten aan bod zoals spierdystrofie, ziekte van Duchenne en Becker, inclusion body myositis, myasthenia gravis en FSHD. In het LUMC worden alle aandoeningen gezien bij zowel volwassene als kind, zowel bij de neurologie als neurochirurgie. Tijdens deze stage komt het volledige spectrum aan bod. In het LUMC werken vijf neurologen op het zorgpad neuromusculaire aandoeningen: prof. dr. Jan Verschuuren, dr. Chiara Straathof, dr. Umesh Badrising, dr. Martijn Tannemaat en dr. Erik Niks, kinderneuroloog. U leert de diagnostische (on)mogelijkheden, en krijgt inzicht in de verschillende (immuun-suppressieve) therapieën, participeert in multidisciplinaire spreekuren voor kinderen en jong volwassenen met chronische NM ziekten, revalidatie-, genetica-, neurochirurgie- en pathologie besprekingen. In de stage neuromusculaire ziekten (NMZ) raakt u vertrouwd met het aandachtsgebied NMZ van de neurologie. Na de stage bent u in staat om de meest voorkomende ziekten zelfstandig te herkennen en behandelen.

Specifieke doelen van de stage zijn:​
Diagnostiek en differentiële diagnostiek van neuromusculaire ziekten van de spier, neuromusculaire overgang, perifere zenuw, en motorische voorhoorncel.

  • De AIOS herkent na de stage de ziektebeelden, kan een diagnostisch plan maken en een evidence-based behandeling geven.
  • De AIOS heeft inzicht in de waarde van aanvullende diagnostiek, inclusief de genetische diagnostiek, de KNF en de pathologie van biopten van spier en zenuw.
  • De AIOS krijgt inzicht in het beloop van patiënten met verschillende chronische NMZ.
  • De AIOS ziet samen met de (kinder-)neuroloog met aandachtsgebied NMZ kinderen met een NMZ.
  • Aan het eind van de stage presenteert de AIOS een NMZ casus op de wekelijkse patiëntendemonstratie.

Hoe ga ik leren?

Activiteiten tijdens de stage:

  • De AIOS werkt voornamelijk op de polikliniek, maar wordt ook betrokken bij de behandeling van klinische patiënten op de neurologie afdeling of op de IC en bij de consulten.
  • De AIOS neemt deel aan algemene NMZ spreekuren, en multidisciplinaire spreekuren (zie hieronder).
  • De AIOS wordt gesuperviseerd door een neuroloog met aandachtsgebied NMZ.
  • De AIOS heeft de mogelijkheid om specifieke vaardigheden te leren (zie hieronder).
  • De AIOS kan tijdens de stage deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NMZ.

Multidisciplinaire poliklinieken
Naast de participatie in de NMZ polikliniek voor volwassenen en kinderen biedt deze stage de volgende mogelijkheden:
- Multidisciplinair overleg met genetica (dr. Hermine van Duyvenvoorde en dr. Marjolein Kriek).
- Maandelijkse spier- en zenuwbiopt bespreking met neuropatholoog dr. S. van Duinen.
- Multidisciplinair spreekuur voor patiënten met perifeer zenuwletsel i.s.m. de afdeling neurochirurgie (Prof.dr. Martijn Malessy en dr. Willem Pondaag).

Vaardigheden
Naast aanleren van specifieke klinische vaardigheden voor het onderzoek van de NMZ patiënt, is het ook mogelijk om zich de volgende technieken eigen te maken:
- Verrichten van neostigminetest.
- Extra aandacht voor de EMG technieken en het singlefiber EMG (dr. Martijn R. Tannemaat en prof.dr. Gert van Dijk).

Specifieke patiënten groepen en onderzoek
De nadruk van het patiëntgebonden onderzoek ligt op aandoeningen van de synaps en de spier, zoals myasthenia gravis, LEMS en Duchenne spierdystrofie. Tijdens de stage is het mogelijk om kennis op te doen voor de behandeling van deze patiënten, met aandacht voor symptomatische en immuunsuppressieve behandeling, en de medicamenten die getest worden in klinische trials. Deelname aan een van deze onderzoekslijnen tijdens de stage behoort tot de mogelijkheden.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling