Differentiatiestage Musculoskeletaal Differentiatie Musculoskeletaal

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

 Musculoskeletale radiologie LUMC

De afdeling radiologie in het LUMC is onderdeel van de OOR Leiden en wil de best mogelijke zorg bieden voor mensen die wonen in de regio van Leiden. Ons academisch ziekenhuis is als tertiair verwijzingscentrum ook ingericht om zeldzame en ingewikkelde ziektebeelden te kunnen behandelen. Wij onderzoeken en behandelen daarom ook patiënten uit het gehele land. Naast algemeen specialistische zorg is het LUMC daarom een topreferentie kliniek dat op het gebied van Musculoskeletale radiologie veel te bieden heeft.

Radiologie bedrijven we vanuit een uitgesproken klinisch focus. Dat betekent ondermeer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van klinisch toegevoegde waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt. Vanwege de grote oncologische praktijk zijn ook de contacten met de afdeling pathologie intensief. Het LUMC verzorgt topreferente zorg op het gebied van traumatologie en orthopedie. Het LUMC is een van de 10 trauma centra in Nederland voor de opvang en behandeling van complexe traumatologische patiënten. Het LUMC heeft ook een nationaal en internationaal erkende leidende rol in de diagnostiek en behandeling van bot en weke delen tumoren. De zetel in Leiden (sinds 1953) van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren en tal van bestuurlijke activiteiten in vele Europese Netwerken EMSOS, EORTC, EOI, Eurobonet, Euramos, EuroEwing) ondersteunen deze positie. Vanwege centrum functie van het LUMC en vanwege de activiteiten voor de NCvBT verzorgen we dagelijks diagnostiek en consulten met behandeladviezen bij patiënten met benigne, maligne tumoren en pseudotumoren van het musculoskeletale systeem. Ook doen we veel interventies zoals echo of CT-geleide biopsieën en RF ablaties van een groot aantal benigne en maligne aandoeningen. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg (MDO) met de afdelingen oncologie, radiotherapie, orthopedie, heelkunde, radiologie en meer incidenteel ook andere afdelingen zoals neurochirurgie en KNO waarin de LUMC patiënten worden besproken m.b.t. diagnose, behandelplan en follow-up. Daarnaast is er maandelijks een uitgebreid landelijk MDO van de NCvBT waarbij patiënten uit het gehele land worden besproken.

Andere expertise gebieden zijn: reumatologische aandoeningen en artrose, diagnostiek (waaronder MRA) van schouderproblematiek in samenwerking met het bewegingslab. van de afdeling orthopedie, endocrinologische aandoeningen en revalidatiegeneeskunde. Musculoskeletale echografie is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, middels vaste spreekuren. Algemene skeletdiagnostiek, zoals knie MR vindt natuurlijk ook plaats.

                De infrastructuur is state of the art en bestaat uit het  al genoemde volledig geïntegreerde electronische patiëntendossier-PACS-RIS met OLDDELFT-Canon digitale conventionele röntgenapparatuur, Toshiba echografie en CT (inclusief Aquilion one waarmee dynamisch skelet onderzoek mogelijk is), GE 1.5T extremiteiten scanner, Philips 1.5T (1), 3T (3), en 7T (1) MR systemen. In 2014 wordt een vierde 3T MR systeem voor populatie imaging geïnstalleerd, alsmede een PET-CT-MR systeem.

                Er is ruime aandacht voor wetenschappelijk onderzoek met als belangrijkste pijlers, musculoskeletale tumoren, spondyloarthropathieën (www.space-project.nl), artrose, schouder en MRI van de getraumatiseerde knie (www.tackletrial.nl). Deelname aan lopende of nieuw op te starten projecten wordt gestimuleerd.

Musculoskeletale radiologie HAGA

Het HAGA  ziekenhuis heeft een grote algemene orthopedische praktijk, waarin naast de algemene orthopedie ook veel aan wordt gedaan. Verder zijn er een bekend “Hand- en polscentrum” en een grote reumatologische praktijk. De afdeling radiologie heeft  een alliantie met Siemens , waardoor de apparatuur “state of the art” is met 3 MRI’s, vier CT apparaten, waaronder een PET-CT en meerdere echografietoestellen, geschikt voor het bewegingsstelsel.


 

 

- De supervisor is overdag in huis. In het weekend, ’s avonds en ’s nachts komt de supervisor indien gewenst in huis. De supervisor heeft de mogelijkheid tot het thuis bekijken van de beelden.

- Na elke stage is er een aios-overleg met differentiatie opleider.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/