Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Curium-LUMC is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio rond Oegstgeest en Gouda. De 450 medewerkers van deze instelling hebben als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek, opleidingen en onderwijs.
In het kader van ‘opleiden’ biedt Curium-LUMC interessante AIOS stageplaatsen waarin de AIOS goed begeleid wordt, maar toch veel zelfstandig werk kan doen.
De AOIS zal zich voornamelijk bezighouden met patiëntenzorg, In aanvulling daarop bestaan er, mede afhankelijk van kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen Curium-LUMC.

Patiëntenzorg
‘Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen’, is in het kort de doelstelling van de patiëntenzorg van Curium-LUMC. De meest voorkomende problemen van de kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC worden behandeld betreffen angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, autisme spectrum stoornis, eetstoornissen, psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. De patiëntenzorg gebeurt zowel poliklinisch,dagklinisch als klinisch. Curium-LUMC combineert geprotocolleerde zorg met innovatieve, gedeeltelijk binnen de afdeling ontwikkelde, behandelingen.

Curium-LUMC is verbonden met het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Er vindt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats, altijd in relatie met de geboden zorg.

Wat houdt de stage voor u in:
U functioneert als AIOS binnen één van de zorgprogramma’s van Curium-LUMC. Dit houdt in dat u onder supervisie van een van de kinder- en jeugdpsychiaters diagnostiek en behandeling zal verrichten bij kinderen met (een vermoeden van) een kinderpsychiatrische stoornis. Het systeem rond het kind wordt hier altijd intensief bij betrokken. Zowel diagnostiek als behandeling geschieden binnen een multi-disciplinair team.

De stages vinden plaats binnen de volgende zorgprogramma’s:
Het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette en oppositioneel opstandige stoornissen.
Het zorgprogramma consultatieve en liasonpsychiatrie heeft als kerntaak diagnose en behandeling bij minderjarigen met psychiatrische ziektebeelden die gerelateerd zijn aan lichamelijke klachten. Het team heeft specifieke expertise op het gebied van onbegrepen lichamelijke klachten.
Het zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen richt zich op diagnostiek en behandeling van stemmings- en angststoornissen bij kinderen en jeugdigen van 4 t/m 18 jaar en hun ouders.
Het aanbod aan zorg van Curium-LUMC omvat tevens de zorgprogramma’s eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen.
De AIOS kan in overleg voor één van de teams kiezen. Ook kan de stage plaatsvinden binnen meerdere zorgprogramma’s.

 

- Er is een regionaal en lokaal opleidingsplan, deze is op verzoek verkrijgbaar
- Onderwijs vindt plaats in samenwerking met het ErasmusMC

Sollicitatie en contact

- Neem contact op met prof dr RRJM Vermeiren (r.r.j.m.vermeiren@curium.nl)
- Contactgegevens secretariaat: Danielle van Es 071 8887789 (D.vanEs@Curium.nl)

Curium-LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest

Eisen aan sollicitant:
Enthousiasme en interesse voor de kinder- en jeugdpsychiatrie als essentiele aanvulling op de kindergeneeskunde.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/