Differentiatiestage Intensive care Verdiepings- of profileringsstage op de intensive care kinderen

Aanvang: 
07-06-2018
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De intensive care kinderen van het LUMC hoort met 11 bedden en gemiddeld 400 IC opnames per jaar bij de middelgrote kinder intensive care centra van Nederland. De pre-en postcardiochirurgische zorg is sinds 25 jaar het speerpunt van het LUMC. Als het grootste kindercardiochirurgische centrum in Nederland hebben wij een grote ervaring in de pre-en postoperatieve zorg voor deze complexe patiëntengroep. In deze zorg is behalve de hemodynamiek en de cardiorespiratoire interacties, ook de zorg voor overige orgaansystemen van groot belang. De intensieve en goede samenwerking met de cardiologen en de cardiochirurgen helpt ons om onze patiëntenzorg, opleiding en wetenschap steeds te evalueren, up-to-date te houden en te verbeteren. De geplande en ongeplande algemeen pediatrische opnames variëren van brede algemene kindergeneeskundige problematiek (respiratoir of circulatoir falen, infecties, intracraniële bloedingen of pathologie bij meervoudig complex gehandicapte kinderen), tot trauma’s en meer specialistische pathologie tijdens de behandeling voor of na een stamceltransplantatie. Een van onze verdere speerpunten is Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO)  (sinds 2009). Sinds 2017 hebben wij het predicaat ‘’center of excellence’’ van de Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) als erkenning voor de hoge kwaliteit van ons ECMO programma.

De verdeling van onze patientenpopulatie in de afgelopen drie jaar is als volgt:

  • 54% pre- of postcardiochirurgisch, gepland of ongepland
  • 9 % cardiologisch, niet gepland.
  • 4% algemene pediatrie, gepland
  • 33 % algemene pediatrie, ongepland.

Onze samenwerking met het Willem Alexander kinderziekenhuis overstijgt de klinische zorg voor zieke kinderen en richt zich ook op onderwijs en opleiding. Sinds 2009 hebben wij een goed lopend pediatric early warning score systeem. Alle spoedinterventie opnames worden geëvalueerd en regelmatig nabesproken. Wij zijn actief betrokken bij de opleiding tot kinderarts en hebben hard meegewerkt aan het verbeteren van de opleiding over de afgelopen jaren. Sinds 2015 hebben we een samenwerkingsverband met het VU-AMC in een gezamenlijk ICKG fellowprogramma. Wij hebben nu formatie voor 1 fellow en de fellows die tot nu toe een fellowprogramma bij ons gevolgd hebben hebben dit als zeer positief ervaren.

Hoe ga ik leren?

Verdiepingsstage van 3 maanden

Onder directe supervisie van de fellow of intensivist werk je met toenemend zelfstandigheid op de afdeling. Je beoordeelt potentiële IC patiënten op de afdelingen en de spoedeisende hulp. Je krijgt in de loop van je stage steeds meer verantwoordelijkheid voor de afdeling.We stellen van tevoren leerdoelen op die we halverwege en aan het eind zullen evalueren. Een van de intensivisten zal jou directe mentor zijn, het hoofd van onze afdeling zal je uiteindelijke beoordeling doen.

Profileringsstage van 6 maanden

Hier werk je op het niveau van fellow op de ICK onder supervisie van de intensivist. Je leert zo andere A(N)IOS te superviseren. Je participeert in consulten en transporten. In overleg met je mentor draag je bij aan de ontwikkeling van een protocol. Ook onderzoek kan deel uitmaken van deze stage. De stage kan het begin zijn van een opleiding tot kinderintensivist.

Show-and-tell

Onderstaande fellows die recent bij ons gewerkt hebben kun je mailen voor meer informatie over onze afdeling:

  • Reinout Bem , inmiddels kinderintensivist in het AMC. R.A.Bem@amc.nl
  • Catherine WArd, inmiddels anesthesist-kinderintensivist in het AMC, c.s.ward@amc.nl
  • Sabine Heisterkamp, bijna kinderintensivist, nu nog werkzaam als fellow op de intensive care kinderen van het AMC, s.g.heisterkamp@amc.nl

Sollicitatie en contact

Bij interesse, stuur je sollicitatie naar:

 

Drs PP Roeleveld

Kinderarts Intensivist

Sectiehoofd IC kinderen

ECMO director

Leids Universitair medisch centrum

2300 RC Leiden

Nederland

p.p.roeleveld@lumc.nl

+31 (0)71-5298486

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/