Differentiatiestage Hoofdpijn Hoofdpijn - Aanvalsgewijze hersenaandoeningen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage geeft een unieke kans om te participeren in de multidisciplinaire zorg en eventueel het wetenschappelijk onderzoek rondom primaire hoofdpijnsyndromen, zoals (hemiplegische) migraine, clusterhoofdpijn en trigeminusneuralgie; en bijzondere Cerebrale Hereditaire Angiopathieen (CHA) aandoeningen zoals CADASIL. In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is jarenlange ervaring en expertise op het gebied van zorg en onderzoek naar deze aandoeningen. Het Leids Universitair Medisch Centrum is het enig academisch ziekenhuis in Nederland met jarenlange ervaring en specifieke interesse in hoofdpijnzorg. In het LUMC wordt  (inter)nationaal toponderzoek naar hoofdpijn gedaan. De AIOS zien nieuwe en controlepatiënten op de polikliniek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Begeleiding vindt plaats door Dr. Terwindt, Dr. Fronczek en Prof. Dr. Ferrari. Interesse om deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hoofdpijn wordt zeer gewaardeerd en kan in overleg ingevuld worden.

Het is tevens mogelijk om deze stage te volgen als onderdeel van de stage ‘Epilepsie en andere aanvalsgewijze aandoeningen’ van het Leids Universitair Medisch Centrum en SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede); die de volgende thema’s omvat: hoofdpijn, epilepsie, slaap en syncope. Het is ook mogelijk een aangepaste combinatie van deze onderwerpen samen te stellen.

Samenwerkende instellingen

SEIN Heemstede

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor meerdere AIOSSEN waarbij de begindatum in onderling overleg afgesproken wordt. Het strekt tot aanbeveling als de sollicitant al ervaring heeft met poliklinische werkzaamheden. 

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan: Gisela Terwindt, G.M.Terwindt@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/