Differentiatiestage Hematologie Profilering Stamceltransplantatie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?


Beschrijving van de afdeling/het deelspecialisme:

  • De afdeling stamceltransplantatie functioneert al vijftig jaar als een landelijk verwijscentrum voor kinderen met een breed spectrum ernstige immuun- en beenmerg ziekten. Jaarlijks worden er 35-45 patiënten getransplanteerd. Vanaf 2018 zal - met de komst van het Princes Maxima oncologisch centrum - het zwaartepunt op (aangeboren) niet-maligne aandoeningen komen te liggen.
  • Een stamcel transplantatie is een meerdere weken omvattende klinische behandeling die wordt gekenmerkt door zeer complexe intensieve, multidisciplinaire zorg gevolgd door een langdurige poliklinische follow-up. De afdeling combineert geprotocolleerde intensieve zorg met innovatieve, binnen de afdeling ontwikkelde, behandelingen. Wetenschappelijk onderzoek, grotendeels afgestemd op de klinische problematiek bij de transplantatie patiënten, is een belangrijke activiteit binnen de afdeling, en omvat o.a. infectiologische diagnostiek, immuunreconstitutie, graft vs host ziekte en adoptieve cel- en stamceltherapieën.

Wat houdt de stage voor u in:

  • Als AIOS functioneert je als zaalarts op de stamceltransplantatie afdeling. Dit houdt in dat je, onder supervisie van een van de stafleden (hematologen en immuno-infectiologen), de zorg heeft over de opgenomen patiënten, de dagelijkse visite leidt en primair aanspreekpunt bent voor de geconsulteerde deelspecialisten. Tevens zal je een actieve rol spelen in de poliklinische follow-up, inclusief de late effecten polikliniek. Gezien de duur van de profileringsstage zal je de volledige klinische trajecten van een aanzienlijk aantal patiënten begeleiden. Tijdens de stage is er, naast kindergeneeskundige deelspecialismen, tevens wekelijks en intensief contact met hetimmunologisch laboratorium, de afdeling medische microbiologie, klinisch genetica, het centrum voor stamceltherapie en Matchis-Europdonor.
  • In aanvulling op je klinische activiteiten bestaan er, mede afhankelijk van je kennis en interesse, diverse mogelijkheden om een actieve rol te spelen in het wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling stamceltransplantatie. Ook zou er de mogelijkheid kunnen zijn om op het immunologie-laboratorium kennis op te doen. De stage kan voor jou de opstap vormen naar een fellowship.

Leerdoelen

  • Zelfstandig de intensieve/multidisciplinaire zorg op de stamceltransplantatie afdeling kunnen uitvoeren

  • De basisprincipes van stamceltransplantatie beheersen en in de praktijk kunnen toepassen.

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze fascinerende stage neemt u dan contact op met Prof. dr. A.C. Lankester (a.lankester@lumc.nl) of dr R.G.M. Bredius (r.g.m.bredius@lumc.nl ).

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/