Differentiatiestage Elleboog/schouder Bovenste Extremiteit: Zenuwletsel en Reumachirurgie

Duur: 
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Zenuwletsels

In samenwerking met neurochirurgen, revalidatieartsen, fysio- en ergotherpeuten worden patienten met zenuwletsels van de bovenste en onderste extremiteit  multidisciplinair behandeld.  De orthopaedie richt zich binnen deze samenwerking met name op het voorkomen van gewrichtsdeformaties en contracturen en streeft naar  verbetering van functionaliteit  van de extremiteit middels peestransposities en osteotomieën of artrodeses.

Reumachirurgie

De afdeling orthopaedie van het LUMC  heeft uitgebreide expertise bij de behandeling van reumatische gewrichtsaandoeningen. Dit gebeurt middels een  multidisciplinair spreekuur samen met de reumatologie en gespecialiseerde polikliniekspreekuren . Veel voorkomende behandelingen  van de bovenste extremiteit zijn:  peestransposities en (revisie)prothesiologie van schouder, elleboog en hand.

Sollicitatie en contact

Wegens de complexiteit van de pathologieen is de stage het meest geschikt voor assistenten in het laatste opleidingsjaar met enige achtergrond en aangetoonde interesse (in cursussen, stages, wetenschappelijke activiteiten) in de bovenste extremiteit.

Voor sollicitatie of vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat Orthopaedie:

Mw. F.M.L. Teng - Vangrootloon
secretariaat Orthopaedie
Kamernummer: J-11-070    Postzone: J11-S
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden
Telefoon: 071-5263606 Fax: 071-5266743

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/