Differentiatiestage Cutane lymfomen Cutane lymfomen

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Cutane lymfomen vormen een heterogene groep van non-Hodgkin lymfomen, die zich primair in de huid manifesteren en waarbij op het moment van diagnose geen aanwijzingen gevonden worden voor extracutane localisaties.De incidentie van cutane lymfomen wordt geschat op ca.1:100.000 individuen per jaar  (ca. 150 nieuwe patiënten per jaar). Door hun relatieve zeldzaamheid vereisen patiënten met een cutaan lymfoom hooggespecialiseerde klinische en pathologische expertise. Iedere ziekte binnen deze groep komt weinig voor, waardoor pathologen in de meeste algemene ziekenhuizen te weinig ervaring opdoen om deze ziekte te herkennen. Het LUMC heeft een “last resort functie” in de behandeling van deze patiënten.  Binnen Nederland is het onderzoek op het gebied van cutane lymfomen geconcentreerd in het LUMC waarbij zowel de afdeling Pathologie als de afdeling Dermatologie onderzoek naar cutane lymfomen tot één van haar zwaartepunten heeft gemaakt. Hierbij zijn ook meer fundamentele disciplines als Genetica en Moleculaire celbiologie betrokken.

De afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum wil nationaal en internationaal een vernieuwende bijdrage leveren aan de verbetering van de diagnostische pathologie en het wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied. Door middel van onderwijs en bij- en nascholing brengt de afdeling visie en kennis over aan studenten, analisten, (arts)-assistenten in opleiding en medisch specialisten

Naast een breed pakket aan diagnostische basiszorg kent de afdeling regionale en  supra-regionale aandachtsgebieden: erfelijke tumoren, gynaecopathologie, haematopathologie met accent op cutane lymfomen, neuropathologie, nier- en transplantatie-pathologie en wekedelen- en bottumoren. Het implementeren van moleculaire technieken in de diagnostiek is speerpunt van innovatie.

Het meerjarenbeleid is er op gericht een goede balans te behouden tussen enerzijds algemene diagnostiek en anderzijds gespecialiseerde academische geneeskunde (topreferente zorg). Dit wordt ondermeer bereikt door het aangaan van strategische relaties met de niet-academische opleidingsziekenhuizen. Verder volgen wij de topreferente activiteiten van het LUMC en trekken daarnaast actief diagnostiek aan die in dat pakket past. De aard van ons diagnostisch pakket brengt het verrichten van meer immunohistochemische en moleculair diagnostische (MD) met zich mee. Vooral MD-verrichtingen, die wij doen voor de regionale/perifere praktijken, versterken onze positie binnen de regio en passen in onze ambitie om hier een prominente rol in te blijven spelen.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/