Differentiatiestage Bot en wekedelenpathologie Bot en wekedelenpathologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een landelijk, internationaal erkend centrum voor de behandeling van primaire bot- en wekedelentumoren, bij  volwassenen, adolescenten en kinderen met deze zeldzame aandoeningen. Binnen alle betrokken afdelingen in het LUMC bestaat uitgebreide ervaring met de behandeling en diagnostiek van deze zeldzame tumoren. Jaarlijks worden er ongeveer 500 nieuwe patiënten met deze tumoren gezien, afkomstig uit heel Nederland en het buitenland.

De afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum wil nationaal en internationaal een vernieuwende bijdrage leveren aan de verbetering van de diagnostische pathologie en het wetenschappelijk onderzoek binnen dit vakgebied. Door middel van onderwijs en bij- en nascholing brengt de afdeling visie en kennis over aan studenten, analisten, (arts)-assistenten in opleiding en medisch specialisten

Naast een breed pakket aan diagnostische basiszorg kent de afdeling regionale en  supra-regionale aandachtsgebieden: erfelijke tumoren, gynaecopathologie, haematopathologie met accent op cutane lymfomen, neuropathologie, nier- en transplantatie-pathologie en wekedelen- en bottumoren. Het implementeren van moleculaire technieken in de diagnostiek is speerpunt van innovatie.

Het meerjarenbeleid is er op gericht een goede balans te behouden tussen enerzijds algemene diagnostiek en anderzijds gespecialiseerde academische geneeskunde (topreferente zorg). Dit wordt ondermeer bereikt door het aangaan van strategische relaties met de niet-academische opleidingsziekenhuizen. Verder volgen wij de topreferente activiteiten van het LUMC en trekken daarnaast actief diagnostiek aan die in dat pakket past. De aard van ons diagnostisch pakket brengt het verrichten van meer immunohistochemische en moleculair diagnostische (MD) met zich mee. Vooral MD-verrichtingen, die wij doen voor de regionale/perifere praktijken, versterken onze positie binnen de regio en passen in onze ambitie om hier een prominente rol in te blijven spelen.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/