Differentiatiestage Bewegingsstoornissen Bewegingsstoornissen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage heeft een bijzondere opzet door de combinatie van patiëntenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. U participeert in poliklinieken met een expertise op het gebied van de ziekte van Parkinson, parkinsonismen, de ziekte van Huntington, dystonie en bewegingsstoornissen die kunnen optreden in het kader van chronische pijn of na een perifeer trauma. Het centrum beschikt over gespecialiseerde poliklinieken voor het indiceren diepe hersenstimulatie, botuline toxine behandeling en toediening van intrathecale geneesmiddelen. Er zijn volop mogelijkheden om kennis te maken met diverse nieuwe MRI tecnieken, autonoom functieonderzoek en genetische counseling.
Daarnaast stelt deze stage u in de mogelijkheid om gedurende 1-2 dagen per week deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoek.

 

De afdeling bestaat uit een poliklniek, kliniek/dagbehandeling, functieafdeling, waaronder de klinische neurofysiologie en de neuropsychologie.

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1 aios tegelijk; de aios volgen elkaar op, waarbij de begindatum in onderling overleg afgesproken wordt. De sollicitant moet vierde jaars of hoger zijn en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden.
Aios met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan het stafsecretariaat:
Mw H Belier-Lakeman secretariaat Afd Neurologie K5Q110.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/