Differentiatiestage Gastro-intestinale en oncologische chirurgie: Colectoraal

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er is een continue aanbod van maligne en benigne colorectale pathologie. Wij zijn een verwijzingscentrum voor chirurgische behandeling van inflammatoire darmziekte. Voor colorectale maligniteiten zijn wij nationaal en internationaal normbepalend (initiatie DSCA, TME studie, etc.). Alle stadia worden behandeld, incl. metastasen. Reeds jaren zijn wij in staat om in een jaar te laten differentiëren tot zelfstandig laparoscopisch colon chirurg. Multidisciplinair, goed team, hoge kwaliteit.

Organisatie Afdeling
Hoofd Heelkunde
Prof.dr. J.H. van Bockel
Hoofd Opleiding
Prof.dr. J.F. Hamming

Subafdeling Gastrointestinale, oncologische en endocriene/hoofd-hals chirurgie (GEO)
Hoofd
Prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar

Staf
Prof. Dr. C.J.H. van de Velde
Prof.dr. J. Kievit
Dr. H.H. Hartgrink
Dr. G.J. Liefers
Dr. B.A. Bonsing
Dr. A.L. Vahrmeijer
Drs. W.O. de Steur, fellow
Mw. B.R. Zomer, P.A.
Mw. M.P. Gaillaird-Hennink, P.A.

Staf Algemeen
Drs. W.J. van der Made

Subafdeling Transplantatie
Hoofd
Drs. J. Ringers

Staf
Dr. A. Baranski
Drs. A.E. Braat
Drs. J. Dubbeld
Dr. A.F.M. Schaapherder
Mw. A. Haasnoot, P.A.

Subafdeling Traumatologie
Hoofd
Prof. Dr. I.B. Schipper

Staf
Drs. K.A. Bartlema
Drs. E. Krug
Drs. P.A. van Luijt
Drs. M.B. de Jong, fellow

Subafdeling Vaatchirurgie
Hoofd
Prof. dr J.F. Hamming

Staf
Prof.dr. J.M. van Baalen
Prof.dr. J.H. van Bockel
Dr. M.J.C. Visser
Dhr. L.P. van Doorn, P.A.

Kwaliteitsbeleid opleiding
- Intensief overleg met AIOS over kwaliteit van opleiding, onderwijs en logistieke aspecten.
- Toetsing middels Direct en SetQ jaarlijks op basis waarvan verbeterplan wordt geformuleerd. Aandachtspunten worden geïmplementeerd en opnieuw geëvalueerd middels enquêtes.
- Implementatie van 360 graden evaluatie van AIOS en staf mbt houding en gedrag.
- Algemeen kwaliteitsbeleid

Research Heelkunde
- Research

Zie voor meer informatie ook onze website: www.lumc.nl/heelkunde

Sollicitatie en contact

  • 2 plaatsen max. per differentiatie.
  • Competenties SCHERP 1e 4 jaar moeten behaald zijn.
  • In portfolio moet reeds zichtbaar zijn dat er belangstelling is voor aandachtsgebied.
  • Minimaal ½ jaar voor start differentiatie aanmelden.
  • Voorrang voor AIOS vanuit regio 3 om logistieke en sociale redenen.
  • Contact via secretariaat Opleider Heelkunde LUMC  tel 071-5263968,  O.Manhoudt-de_Rooij@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/