Differentiatiestage Endocrinologie

Duur: 
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Afdeling Endocrinologie in het LUMC werd in 1948 door Querido opgericht en is daarmee de oudste van Nederland. De afdeling loopt echter voorop in vernieuwing: ontdekkingen van de oorzaken van ziekten leiden in onze afdeling tot nieuwe behandelingen voor patiënten met endocriene ziekten.

Onze passie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met endocriene ziekten door nieuwere en betere behandelingen te ontwikkelen, maar ook aandacht te hebben voor de impact van de ziekten.
De afdeling heeft in Nederland een unieke positie in de volgende patiënten categorieën:
- Endocriene tumoren (hypofysetumoren, schildkliercarcinoom, paragangliomen)
- Metabole botziekten
- Diabetes: ernstige complicaties en pancreas vervangende therapieën.

Er zijn multidisciplinaire centra met specifieke zorgpaden waarin de endocrinoloog de regievoerend arts is in nauwe samenwerking met andere disciplines. Zo wordt de zorg voor patiënten met endocriene tumoren gestroomlijnd in het Centrum voor Endocriene Tumoren met de klinische genetica, (neuro)chirurgie, KNO en nucleaire geneeskunde, de zorg voor patiënten met metabole botziekten in het Centrum voor Botkwaliteit samen met orthopaeden en hoofd-hals chirurgen en voor patiënten met complexe diabetes in het Diabetes Centrum Leiden. Daarnaast is er een sterke verbondenheid met zowel fundamenteel als klinisch onderzoek.
Wij willen ons enthousiasme graag delen met AIOS die zich herkennen in onze passie voor kwaliteit en die opgeleid willen worden tot internist-endocrinologen die verandering gaan brengen.

De Opleiding Endocrinologie is volledig ingericht volgens het nieuwe opleidingsplan Interne Geneeskunde. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan competenties en vaardigheden, die niet alleen op medisch inhoudelijk gebied liggen. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken met patienten, samen met een klinisch geneticus, over erfelijke endocriene tumoren, aan het samen met de afdeling epidemiologie nadenken over de zin en onzin van endocriene richtlijnen, het onderwijs geven aan verpleegkundigen van een afdeling neurochirurgie over post-operatieve diabetes insipidus en het organiseren vanmultidisciplinaire diabeteszorg.

De opleiding bestaat uit poli- en klinische stages, waarin je eerst onder begeleiding zelfstandig patiënten behandelt, uit multidisciplinair overleg dat door jouzelf wordt voorgzeten, uit een laboratoriumstage, waarin jezelf hormonen bepaalt, uit het ontvangen en geven van onderwijs en uit het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek (zie Lokaal opleidingsplan, link onderaan deze pagina).

Je krijgt elke 4 maanden een andere begeleider: zo maak je kennis met de expertise van veel stafleden en leer je dat er soms meerdere wegen naar Rome leiden. Wij leren echter ook van de reflectie van jullie en het zal niet voor het eerst zijn dat een suggestie van AIOS leidt tot verbeteringen in ons handelen!

Omdat de Endocrinologie een sterke relatie heeft met andere afdelingen vinden we het belangrijk dat je ook kennismaakt met het denken en handelen van niet-internistische afdelingen. Hoe gaat een schildklieroperatie in zijn werk? Hoe wordt een hypofyse MRI gemaakt? Wat kan je van radionucliden verwachten? Maar ook: wat vinden huisartsen van diabetes zorg en wat is de streefwaarde van cholesterol bij hele oude mensen?

Je doet je opleiding in een afdeling waar iedereen bevlogen is van wetenschap: je kijkt in d ekeuken van nieuwe behandelingen. In Leiden werd de eerste eilandjestransplantatie van Nederland vericht en bij ons krijg je patiënten te zien die een dergelijke behandeling ondergingen. Dat betekent niet dat we van je verwachten dat je bij ons ook zelf wetenschapper wordt. We geloven echter wel dat kennis van wetenschap van ongelooflijke meerwaarde is, ook als je in een niet-academisch ziekenhuis gaat werken.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken
Aanvang 4 keer per jaar, aantal plaatsen 5 fte.

Eisen aan sollicitant
Je herkent je in ons profiel!

Procedure
Neem contact op met de opleiders of het secretariaat, per email of telefoon. We zullen je vragen om een brief te sturen. Naar aanleiding daarvan nodigen we je uit voor een gesprek met een aantal stafleden en besluiten we of je bij ons kunt komen.

Contactgegevens secretariaat (desgewenst opleider)
Opleider Endocrinologie, Prof.dr. A.M. Pereira  
Hoofdopleider Interne Geneeskunde, Prof.dr. J.W. de Fijter
Stafsecretariaat: tel. 071-5263082, e-mail endo.secretariaat@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/