Differentiatiestage Endocrinologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sectie Endocrinologie van het LUMC is de oudste van Nederland.
Onze passie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met endocriene ziekten door nieuwere en betere behandelingen te ontwikkelen, maar ook aandacht te hebben voor de impact van de ziekten.
De sectie heeft in Nederland een unieke positie in de volgende patiënten categorieën:
- Endocriene tumoren (hypofysetumoren, schildkliercarcinoom, paragangliomen)
- Metabole botziekten
- Diabetes: ernstige complicaties en pancreas vervangende therapieën

En dit vertaalt zich in participatie in 2 Europese Referentie Netwerken (ENDO-ERN en BOND-ERN) maar daarnaast is er ook ruimschoots aanbod van reguliere Endocrinologie zoals osteoporose of schildklieraandoeningen. Daarnaast is er een actief samenwerkingsverband met het Erasmus MC, waardoor er ook nadere verdieping op het gebied van de Neuroendocriene tumoren en PRRT geboden kan worden.

Op de polikliniek zijn er multidisciplinaire specifieke zorgpaden waarin de endocrinoloog de zorg voor patiënten met endocriene tumoren stroomlijnt met de klinische genetica, (neuro/endocriene)chirurgie, KNO en nucleaire geneeskunde in het geval van de hypofyse en (neuro)endocriene tumoren, of de zorg voor patiënten met metabole botziekten/osteoporose, samen met orthopaeden, oogartsen, kaakchirurgen en reumatologen. Patiënten met complexe diabetes worden gezien in het Diabetes Centrum Leiden, alwaar een lange traditie bestaat van pancreas en pancreaseilandjestransplantatie en genetische vormen van Diabetes.

Hoe ga ik leren?

Wij willen ons enthousiasme voor het vak graag delen en werken volledig volgens het nieuwe opleidingsplan Interne Gneeskunde. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan competenties en vaardigheden die niet alleen op medisch inhoudelijk gebied liggen. Denk hierbij aan het voeren van gesprekken met patiënten, samen met een klinisch geneticus, over erfelijke endocriene tumoren, aan het samen met de afdeling epidemiologie nadenken over de zin en onzin van endocriene richtlijnen, het onderwijs geven aan verpleegkundigen van een afdeling neurochirurgie over post-operatieve diabetes insipidus en het organiseren van multidisciplinaire diabeteszorg.

De opleiding bestaat uit poli- en klinische stages, waarin je eerst onder begeleiding zelfstandig patiënten behandelt en op een natuurlijke manier uitbreidt naar meer zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg dat wordt voor gezeten. Verder zijn er de stage specifieke poliklinieken die met de desbetreffende orgaanspecialisten gedraaid worden, waarbij je een volledig onderdeel bent van het behandelteam.

Show-and-tell

We werken met een vaste polibegeleider per spreekuur, waarbij 1 supervisor langdurig aan het spreekuur gekoppeld is. Hierdoor is het veel beter mogelijk om individuele langdurige coaching mogelijk te maken en is het eenvoudiger voor de supervisor om de groei in het vak te beoordelen en dus de AIOS meer zelfstandigheid te geven.

Zo garanderen we ook voor de patiënt continuïteit, aangezien dat bij vertrek van de AIOS de patiënten naar het spreekuur van de supervisor over kunnen indien chronische begeleiding nodig is. Hierdoor zijn de spreekuren zo ingericht dat er veel ruimte is voor het zien van nieuwe patiënten die direct hands on met de supervisor nabesproken kunnen worden. Ook is er ruimte voor de supervisor om in de kamer direct mee te kijken. Hierdoor krijg je direct feedback op je consultvoering en kunnen de subtiele details van het lichamelijk onderzoek van de endocriene patiënt onder lijflijke supervisie geleerd worden. Deze manier van werken is uniek voor de opleiding Endocrinologie in heel Nederland.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken
Aanvang 4 keer per jaar, aantal plaatsen 2-3 plekken per jaar.

Procedure
Stuur je CV en motivatie naar dr. Natasha Appelman-Dijkstra, opleider Endocrinologie, zij neemt dan contact met je op en zal een afspraak plannen voor een gesprek met haar en de Hoofdopleider Interne Geneeskunde.

Contactgegevens secretariaat (desgewenst opleider)
Opleider Endocrinologie,
dr. Natasha Appelman-Dijkstra
Hoofdopleider Interne Geneeskunde,
Prof.dr. J.W. de Fijter
Stafsecretariaat:
tel. 071-5263082
e-mail:
n.m.appelman-dijkstra@lumc.nl

 

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/