Differentiatiestage Oncologische orthopaedie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

- De stage kenmerkt zich door een kennismaken met alle facetten van de oncologische orthopaedie. Dit betekent dat het mogelijk is mee te lopen met de klinisch oncologen, en oncologisch chirurgen. Er zijn wekelijks twee multidisciplinaire besprekingen waarbij de actuele patiënten worden besproken en nieuwe patiënten worden beoordeeld.
- Operatief worden alle aspecten van de oncologische orthopaedie behandeld, waarbij benigne en maligne tumoren van het bot en de weke delen wekelijks aan bod komen. Verder zijn er veel reconstructieve operaties waarbij gebruik gemaakt wordt van tumor protheses, allograft (corticaal en massief), autograft (gevasculariseerde fibula) en weke delen reconstructie door de plastisch chirurg (vrije en gesteelde flappen).
- Tenslotte maken wij steeds meer gebruik van computernavigatie bij tumoren in het bekken.

De opleiding wordt verzorgd volgens de gemoderniseerde opleidingseisen Orthopedie. De assistent loopt mee in het opleidingssysteem dat de zittende assistenten volgen. U wordt per drie maanden gekoppeld aan een van de twee oncologisch orthopeden. POP en OSB worden met het gekoppelde staflid afgewerkt.

Sollicitatie en contact

- De stage kan worden aangevangen per 1 september 2011. Er is ruimte voor 1 AIOS  Oncologische orthopaedie.
- Van de sollicitant wordt verwacht dat hij of zij interesse heeft in de Oncologische orthopaedie.
- Tevens dient de sollicitant in het laatste jaar van de opleiding orthopdie te bevinden. Daarnaast heeft de AIOS affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.
- Voor meer informatie over de Oncologische stage kan contact worden opgenomen met één van onze orthopedisch chirurgen: Dr PDS Dijkstra of Dr. MAJ van de Sande, tel 071-5263606, mail adres: majvandesande@lumc.nl
- Een sollicitatiebrief kan gericht worden aan dr. MAJ van de Sande, orthopedisch chirurg.
- Contactgegevens secretariaat: LUMC, Stafecretariaat orthopaedie, Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/