Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

Er is dagelijks supervisie van een deelspecialist.
Naast de ruime endovasculaire mogelijkheden wordt de vaatchirugie breed beoefend. Shunt chirurgie, en shunt revisies, aorta chirurgie, carotis chirurgie, veneuze en uiteraard perifere revascularisaties worden frequent verricht. Er zijn meerdere multidisciplenaire besprekingen waaronder: neurovasculaire / radiologie bespreking, de vaatbespreking en eigen indicatie besprekingen. Het vaatlab is goed geoutilleerd en training op dit gebied behoort ook tot het tableau.

Korte informatie stage

De diffentiant vaatchirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt opgeleid met als doel een “kant en klare” vaatchirurg af te leveren, gecertificeerd door de NVvVaatchirurgie bij afronden van de opleiding tot chirurg.

Waarom juist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?
In de nieuwbouw heeft de sectie vaatchirurgie de beschikking over een hypermoderne “hybride” operatie kamer waarbij we de endovasculaire behandelingen uitvoeren met optimale beeldvorming en eventueel kunnen combineren met open procedures. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden, naast een goede samenwerking met de afdeling interventie Radiologie, veel van de endovasculaire behandelingen primair door de vaatchirurgen verzorgd. De differentiant wordt uiteraard in de gelegenheid  gesteld hier in te participeren en zich te bekwamen in de endovasculaire technieken.

Poliklinische werkzaamheden bestaan uit een eigen, gedifferentieerde poli parallel aan die van een van de vier vaatchirurgen. Daarnaast zien we in onze regio veel patiënten met Q koorts en de daarbij horende pathologie. Wetenschappelijk onderzoek richt zich dan ook voor een deel op Q koorts bij vaatpatiënten. De vascular rounds vormen uiteraard ook onderdeel van de regionale samenwerking van de sectie vaatchirurgie.

Binnen de sectie vaatchirugie streven wij naar geprotocolleerd werken waarbij de protocollen continue up to date worden gehouden.

In het JBZ werken 13 chirurgen.  Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkent subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied. De vaatchirurgen  drs Ronald van den Haak, dr Olivier Koning, drs Ruud van Loenhout en dr Bart Verhoeven vormen binnen de maatschap de sectie vaatchirurgie. Zij zijn bijna fulltime bezig met de vaatchirurgie en vormen een hechte groep. Er worden gedifferentieerde diensten gedaan. Verantwoordelijk voor de vaatchirurgische differentiatie is Olivier Koning.

Overzicht maatschap: zie document maatschap

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Er heerst een open opleidingsklimaat. De opleiding chirurgie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Utrecht.

Naast de opleiding tot chirurg verzorgt de maatschap heelkunde ook de opleiding tot longchirurg, chirurgische oncologie en is er  een fellow posities voor robotica / GE chirurgie.  Onlangs betrokken we een geheel nieuw ziekenhuis waardoor de zorg nu geconcentreerd kan worden aangeboden.

Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 550.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden. Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: laparoscopische chirurgie, vaatchirurgie (met name ook endovasculair), longchirurgie, traumatologie en chirurgische oncologie. Binnen het ziekenhuis hebben patiënten met vaatziekten veel aandacht, dit komt onder andere tot uiting door multidisciplenaire samenwerking op diverse fronten.  Het ziekenhuis beschikt tevens over afdeling interventie cardiologie.  Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Alle protocollen staan op intranet (DKS) en worden continue bijgewerkt. Van de AIOS wordt een actieve rol verwacht in het lopende wetenschappelijk onderzoek. 

Sollicitatie en contact

Elke half jaar kan één nieuwe AIOS de profileringsstage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij de opleider, dr. O. Bosscha en bij de stagebegeleider O. Koning  o.koning@jbz.nl

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de opleider dr. O. Bosscha. Tel: 073-6991905, k.bosscha@jbz.nl  

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap