Differentiatiestage Traumachirurgie Traumatologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

  • Er is dagelijks supervisie van een deelspecialist
  • Eigen polikliniek, gelijktijdig met traumatoloog
  • Dedicated KPB tijdsloten tijdens spreekuur
  • Gedifferentieerde  traumaspreekuren
  • Korte stage Level 1Traumacentrum (Tilburg) is bespreekbaar
  • Gelijktijdige exposure aan Longchirurgie en Buikwandchirurgie (differentiatiegroep Trauma/Longchir)
  • 4  State of Art Endoscopische OK’s

 

Korte informatie stage

Binnen de muren van het JBZ wordt de Traumachirurgie in de ruimste zin van het woord uitgevoerd met uitzondering van de bekkenchirurgie en neurochirurgie. Aangezien er jaarlijks > 700 patiënten met fracturen van lange pijpbeenderen worden opgenomen en ruim 450 operatief worden gestabiliseerd, is dit een vruchtbaar opleidingsklimaat voor aios Heelkunde, aios in vooropleiding en met name ook voor een differentiatiestage traumatologie.

Binnen de recente Nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn een tweetal volledige toegeruste State of Art Traumakamers gerealiseerd, waarvan één met CT-scan, waardoor de faciliteiten voor opvang, stabilisatie en diagnostiek voor traumapatiënten optimaal zijn.

Het JBZ werkt samen met Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB, voorheen: Traumacentrum Brabant), Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en Nationaal binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De regio bevat één Level 1 Traumacentrum (Elizabeth Ziekenhuis, Tilburg) waar goede afspraken mee gemaakt zijn over samenwerking. Door participatie binnen het Regionaal Trauma Overleg (RTO) wordt 4 keer per jaar overleg gevoerd door de traumachirurgen, SEH-artsen en RVE/clustermanagers SEH van alle participerende Brabantse ziekenhuizen.

Voor wie is de differentiatiefase bedoeld?

Voor iedere assistent die volgens het plan `Scherp `wordt opgeleid, over het gehele opleidingstraject van 6 jaar. In het JBZ hebben wij een groot aanbod aan patiënten binnen dit aandachtsgebied zodat alle facetten hiervan in voldoende mate in de differentiatie aan bod kan komen.  AIOS Heelkunde voor de differentiatie Traumatologie of voor een verdiepingsstage voor chirurgen, eventueel in combinatie met Longchirurgie.

Hoe ziet de stage er uit?

Naast het doen van alle voorkomende traumatologische operaties heeft de aios een eigen traumaspreekuur en ziet zo mogelijk alle electieve traumapatiënten preoperatief.
Maandelijks heeft hij/zij een belangrijke rol in de traumabespreking met de afdeling Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde, radiologie en gipskamer (voorzitter).  Een korte stage (exchange) in een Level 1 Traumacentrum (Elizabeth Ziekenhuis, Tilburg) is bespreekbaar gezien de goede samenwerking hiermee. De verdere uitwerking van het multidisciplinair Collum Care project (op locatie Liduina) behoort tevens tot de taken van de differentiant.

In het JBZ werken 13 chirurgen, allen in voltijd verband. Daarnaast zijn er een CHIVO longchirurgie, een CHIVO  oncologische chirurgie en een fellow laparoscopische en robot-assisted chirurgie. Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen hebben een specifiek aandachtsgebied.

Overzicht maatschap: zie document maatschap De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Er heerst een open opleidingsklimaat. De opleiding chirurgie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Utrecht.

Vanaf 2011 is in de nieuwbouw één vakgroep chirurgie werkzaam Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 350-400.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.  Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: laparoscopische chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie, traumatologie en chirurgische oncologie. Het meest uitgesproken aandachtsgebied van het ziekenhuis is de oncologie, één van de speerpunten van het JBZ, dat onder meer geleid heeft tot het oprichten van het Multidisciplinair Oncologisch centrum, het JBOC. Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Alle protocollen staan op intranet (DKS) en worden continue bijgewerkt. Hoewel de AIOS de dagelijks supervisie krijgt is er permanent een chirurg aanwezig voor overleg.

Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleider en AIOS.Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een locale refereeravond plaats. Er vindt regelmatig multidiciplinair overleg plaats met oncologen maag darm en leverartsen alsmede radiotherapeuten in en buiten het het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Elke 2 jaar kan één nieuwe AIOS de profileringsstage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij de deelopleider traumatologie en tevens waarnemend opleider, dr. HJAA van Geffen.  tel: 073-6991908, e.v.geffen@jbz.nl

Sollicitaties kunnen eveneens aan dezelfde opleider worden gericht.

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap