Differentiatiestage Longchirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

  • Er is dagelijks supervisie van een deelspecialist
  • Eigen spreekuur op het Multidisciplinair Oncologisch Centrum
  • Alle patiënten preoperatief op spreekuur
  • Videomediastinoscopie en VATS lobectomieën  behoren tot het standaard tableau
  • 4  State of Art Endoscopische OK’s

Korte informatie stage

Door de differentiatiegroep longchirurgie wordt het longchirurgisch patiëntenaanbod behandeld van de hele stad ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten. Daarnaast ook alle patiënten uit de regio Oss, Veghel en Uden. Mede hierdoor zijn wij één van de grootste longchirurgische afdelingen binnen de algemene heelkunde in Nederland.

Voor wie is de differentiatiestage bedoeld?

AIO’s Heelkunde voor de differentiatie Oncologische Chirurgie en/of een verdiepingsstage Longchirurgie voor chirurgen.

Waarom juist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

De CHIVO opleiding longchirurgie bestaat al meer dan 20 jaar en heeft landelijk een goede naam. Via onze opleiding zijn inmiddels meer dan 10 longchirurgen afgeleverd die overal in den lande werkzaam zij op het gebied van longchirurgie. De CHIVO opleiding is eind 2008 weer gevisiteerd en voor 5 jaar verlengd (expiratie 24 oktober 2013). Gezien de combinatie binnen het JBZ van een regionaal longchirurgisch centrum, de aandacht voor Minimaal Invasieve Chirurgie (speerpunt) en de aanwezigheid van een Da Vinci operatierobot willen wij in de nabije toekomst ook deze vorm van longchirurgie robotgeassisteerd gaan uitvoeren.
Zowel wetenschappelijk als in de dagelijkse praktijk werken wij nauw samen met het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Ook participeren wij in de werkgroep Longtumoren van het IKZ.

Hoe ziet de stage er uit?

Naast het doen van longoperaties heeft de aios een eigen spreekuur op het Multi Disciplinair Oncologisch Centrum (MOC) en ziet in principe alle longchirurgische patiënten preoperatief.
Wekelijks heeft hij/zij een belangrijke rol in het multidisciplinair longoncologisch overleg.
Een stage Longbehandelkamer behoort tot het verplichte opleidingsplan en een stage cardio thoracale chirurgie is ook mogelijk. Aangezien het Verbeeten Instituut sinds kort ook in het JBZ is gelocaliseerd zal een stage aldaar worden gerealiseerd.

In het JBZ werken 13 chirurgen, allen in voltijd verband. Daarnaast zijn er een CHIVO longchirurgie, een CHIVO  oncologische chirurgie en een fellow laparoscopische en robot-assisted chirurgie. Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen hebben een specifiek aandachtsgebied.

Overzicht maatschap: zie document maatschap

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Er heerst een open opleidingsklimaat. De opleiding chirurgie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Utrecht.

Vanaf 2011 is in de nieuwbouw één vakgroep chirurgie werkzaam Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 350-400.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.  Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: laparoscopische chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie, traumatologie en chirurgische oncologie. Het meest uitgesproken aandachtsgebied van het ziekenhuis is de oncologie, één van de speerpunten van het JBZ, dat onder meer geleid heeft tot het oprichten van het Multidisciplinair Oncologisch centrum, het JBOC. Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Alle protocollen staan op intranet (DKS) en worden continue bijgewerkt. Hoewel de AIOS de dagelijks supervisie krijgt is er permanent een chirurg  aanwezig voor overleg.
Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleider en AIOS.
Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een locale refereeravond plaats. Er vindt regelmatig multidiciplinair overleg plaats met oncologen maag darm en leverartsen alsmede radiotherapeuten in en buiten het het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Elk half jaar kan één nieuwe AIOS de differentiatiestage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij Opleider Longchirurgie Drs R.J. Bolhuis of waarnemend opleider/longchirurg Dr HJAA van Geffen. tel: 073-6991904 of 1908, r.bolhuis@jbz.nl of e.v.geffen@jbz.nl

Sollicitaties kunnen eveneens aan deze opleiders worden gericht. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap