Differentiatiestage Laparoscopische chirurgie/minimaal invasieve/gastrointestale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

  • Groot patiëntenaanbod
  • laagdrempelige supervisie
  • Expertise Laparo Endoscopische Single Site chirurgie en Robot geassisteerde Laparoscopische Rectum Resecties
  • Da Vinci robottechtechniek voor laparoscopisch chirurgie en laparo-endoscopische single site chirurgie.

Korte informatie stage

Waarom een differentiatiestage laparoscopische chirurgie

Minimaal invasieve chirurgie wordt volop beoefend, en er is een toonaangevend robot programma. Voor de reguliere colorectale chirurgie (97 % wordt laparoscopisch geopereerd in het JBZ) bestaan regionale samenwerkingsverbanden, zodat de aios ook dit onderdeel in ruim voldoende mate zich eigen kan maken. Voorts worden lever-  en maag aandoeningen laparoscopisch geopereerd

Voor wie is de differentiatiestage bedoeld?

Voor iedere assistent die volgens het plan `Scherp `wordt opgeleid, over het gehele opleidingstraject van 6 jaar. In het JBZ hebben wij een groot aanbod aan patiënten binnen dit aandachtsgebied zodat alle facetten hiervan in voldoende mate in de differentiatie aan bod kan komen.

Waarom juist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

Da Vinci robottechtechniek voor laparoscopisch chirurgie en laparo-endoscopische single site chirurgie.

Hoe ziet de stage er uit?

Eigen polikliniek dag daarnaast 6-8 dagdelen per week operatie programma met supervisor. Ruime mogelijkheden voor stage in binnen en buitenland alsmede congres bezoek. Participatie in lopend onderzoek wordt ten zeerste gestimuleerd

In het JBZ werken 13 chirurgen.  Alle chirurgen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkent subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied. 

Overzicht maatschap: zie document maatschap

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot chirurg in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. Er heerst een open opleidingsklimaat. De opleiding chirurgie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Utrecht.

Vanaf 2011 is in de nieuwbouw één vakgroep chirurgie werkzaam Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 350-400.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.  Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: laparoscopische chirurgie, vaatchirurgie, longchirurgie, traumatologie en chirurgische oncologie. Het meest uitgesproken aandachtsgebied van het ziekenhuis is de oncologie, één van de speerpunten van het JBZ, dat onder meer geleid heeft tot het oprichten van het Multidisciplinair Oncologisch centrum, het JBOC. Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Alle protocollen staan op intranet (DKS) en worden continue bijgewerkt. Hoewel de AIOS de dagelijks supervisie krijgt is er permanent een chirurg  aanwezig voor overleg.
Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleider en AIOS.

Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een locale refereeravond plaats. Er vindt regelmatig multidiciplinair overleg plaats met oncologen maag darm en leverartsen alsmede radiotherapeuten in en buiten het het ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Elke half jaar kan één nieuwe AIOS de profileringsstage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij de opleider, dr. K. Bosscha.  tel: 073-5532741/01, k.bosscha@jbz.nl en/of dr. H.A. Prins, stagebegeleider, 073-5532701, h.prins@jbz.nl.

Sollicitaties kunnen worden gericht  aan de opleider.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap