Differentiatiestage Algemeen Supervisiestage

Duur: 
4 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatiestage biedt een uitstekende mogelijkheid om ruim kennis en praktijkervaring op te doen met het geven van supervisie aan de (jongere) ANIOS en AIOS in een groot topklinisch ziekenhuis. Deze stage is bedoeld voor AIOS in de laatste fase van hun opleiding.

De afdeling Neurologie van het Isala beschikt over 45 bedden waaronder 12 brain care unit bedden. Naast 19 neurologen zijn er gemiddeld 10 arts-assistenten werkzaam. De neurologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Daarnaast zijn er meerdere aandachtsgebieden, namelijk neurovasculaire aandoeningen, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, hoofdpijn en de neuro-oncologie. Het Isala is één van de 10 neurovasculaire interventiecentra in Nederland en een regionaal traumacentrum.

Wij verzorgen met veel plezier in samenwerking met het UMCG de opleiding tot neuroloog, waarin veel tijd en aandacht wordt besteed aan het overdragen van vakkennis aan aankomende neurologen Onze vakgroep wordt gekenmerkt door een goede sfeer en open verhoudingen. Zaken die we ook in de samenwerking met onze arts-assistenten van groot belang vinden.

Wat ga je tijdens deze stage leren?

Je krijgt de verantwoordelijkheid over het aansturen en superviseren van arts-assistenten op de polikliniek, consulten, SEH en de afdeling. Ook participeer je in een superviserende rol in de avond- en nachtdiensten. Binnen een veilig leerklimaat leer je eindverantwoordelijk te zijn, natuurlijk met een groep van ervaren neurologen als achterwacht. Je doet ervaring op met het aansturen van jonge collega’s en het efficiënt en kwalitatief goed organiseren van een afdeling of polikliniek. Als beginnend neuroloog komen naast de klinische taken diverse managementtaken op je af. Je moet daarom een balans vinden tussen de verschillende werkzaamheden. Ook hier zal tijdens deze stage aandacht aan geschonken worden. Deze supervisiestage geeft je goede voorbereiding voor de start als beginnend neuroloog.

Sollicitatie en contact

Meer informatie word je graag gegeven door dr. Heleen den Hertog opleider via t (038)-4242198 of per email: m.h.den.hertog@isala.nl of dr. Gosse de Jong, neuroloog, plaatsvervangend opleider via t (038) 424 24 58 of per email: go.de.jong@isala.nl of dr. Jeroen Trip via 0522-233207 of per email:t tripj@isala.nl

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie