Differentiatiestage Kennismaking cardiothoracaal programma Isala

Aanvang: 
01-01-2018
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vakgroep cardiothoracale chirurgie Isala bestaat uit acht enthousiaste en energieke specialisten die het gehele chirurgische palet beheersen, maar zich ook richten op innovatie, wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Elk lid van de vakgroep heeft zijn eigen aandachtsgebied. Er wordt ruimte geboden om alle aandachtsgebieden naar eigen inzicht uit te bouwen en naar een hoger plan te tillen. Qua volume is de afdeling cardio-thoracale chirurgie van Isala de op drie na grootste hartchirurgische kliniek in Nederland.

De aandachtsgebieden betreffen de Isala Safety Check, het TAVI programma, de chirurgische behandeling van boezemfibrilleren, het klepsparende aortawortelvervanging programma, de robothartchirurgie en de robotlongchirurgie. De samenwerking met cardiologen en longartsen heeft in de dagelijkse praktijk een prominente plaats.

De pre- en postoperatieve thoraxchirurgische afdeling wordt geleid door physician assistants en ANIOS cardiologie.

De ervaring en kunde van de cardiothoracaal chirurgen vertaalt zich naar uitstekende resultaten zoals inzichtelijk gemaakt is onder andere door Meetbaar Beter. Zij staan dan ook garant voor een waardevolle aanvulling op de reguliere opleiding.

De vakgroep beschikt sinds 1 januari 2018 over een door de RGS erkende deel-opleiding (cardio-thoracale chirurgie: thema's (excl. aangeboren hartafwijkingen); cardio-thoracale chirurgie: verdiepingsonderdeel). waarbij oudere jaars AIOS de mogelijkheid wordt geboden gedurende één jaar ervaring in Isala op te doen. Het is een uniek jaar om kennis te maken met het gedachtegoed van het cardiothoracale programma van Isala. Met gedachtegoed wordt gedoeld op het veiligheidsprogramma rondom onze Isala Safety Check en innovatie zoals het robot-gefaciliteerde hart- en longchirurgische programma, maar ook kunt u deel nemen aan diverse MDO’s en wetenschappelijk onderzoek.

Voor de invoer van patiënt data wordt gebruik gemaakt van het Research Bureau Anesthesiologie Athena Care. Tevens kan laagdrempelig Diagram, het research bureau van de Cardiologie, om ondersteuning van wetenschappelijke projecten gevraagd worden.

Hoe ga ik leren?

Alle AIOS die zich in de laatste drie jaren van de opleiding tot cardiothoracaal chirurgen bevinden kunnen voor de tijdsduur van maximaal 1 jaar een verdiepingsstage in de Isala volgen.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie AMC

Sollicitatie en contact

Wilt u meer weten over de opleiding, neemt u dan contact op via de mail met dr. Brandon Bravo Bruinsma (g.j.brandon.bravo.bruinsma@isala.nl) of telefonisch via 038-424 4472

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie