Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Tijdens deze stage wordt u opgeleid in de traumachirurgie. Door het groot aantal traumapatiënten dat onze SEH met een (mono-)letsel bezoekt, komt bijna het gehele palet aan ingrepen voorbij. Voor de fractuurchirurgie hebben wij beschikking over een uitgebreid assortiment aan moderne implantaten en instrumenten. Het merendeel van deze operaties wordt door arts-assistenten uitgevoerd onder supervisie van de traumachirurgen. Er is een prettige samenwerking met de orthopeden die voor 20% participeren in de traumadienst.

Locaal ligt de organisatie en de invulling van de differentiatie in handen van de stage opleiders. Echter, de (plv.)opleider blijft verantwoordelijk voor de opleiding van de differentiant; hij bewaakt o.a. de voortgang van de vaardigheden van de AIOS, zoals beschreven in SCHERP. Bovenstaande vindt plaats in nauwe afstemming met de regionale opleidingscommissie van Regio IV, die de opleiding van de AIOS ook inhoudelijk coördineert.

Sollicitatie en contact

Dr. I Dawson, opleider heelkunde.

MMM Bruijninckx of PAR de Rijcke traumachirurgen.
IJsselland Ziekenhuis
Postbus 690
2900AR Capelle a/d IJssel
Tel.nr: 010-2585066
E-mail: chirurgen@ysl.nl

IJsselland Ziekenhuis

Als arts in opleiding kun je in het IJsselland Ziekenhuis verschillende (voor)opleidingen of deelstages van deze opleidingen volgen. Voor de opleidingen tot chirurg, internist, anesthesioloog, klinisch chemicus, klinisch psycholoog / gz psycholoog is het mogelijk de opleiding in het IJsselland Ziekenhuis te volgen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

tel.: 010 258 5000
website: http://www.ysl.nl/opleidingen/