Differentiatiestage Oncologische chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage wordt u opgeleid in de oncologische chirurgie van de bovenste en de onderste tractus digestivus. Alle aspecten die voor de differentiatie van belang zijn komen aan de orde. Indien gewenst is het ook mogelijk een stage te lopen in de mammachirurgie en/of in de longchirurgie. Met de MDL artsen, longartsen, internisten en radiologen is er een goede samenwerking. Deze stage is uniek omdat de gastro-intestinale oncologie een belangrijk speerpunt is van het IJsselland ziekenhuis. Voor de upper GI oncologie bestaat een regionale functie, en voor de rectum- / TEM-chirurgie hebben wij een supraregionale functie.

Locaal ligt de organisatie en de invulling van de differentiatie in handen van de stage opleiders. Echter, de (plv.)opleider blijft verantwoordelijk voor de opleiding van de differentiant; hij bewaakt o.a. de voortgang van de vaardigheden van de AIOS, zoals beschreven in SCHERP. Bovenstaande vindt plaats in nauwe afstemming met de regionale opleidingscommissie van Regio IV, die de opleiding van de AIOS ook inhoudelijk co├Ârdineert.

Sollicitatie en contact

Dr. I. Dawson, opleider heelkunde.
Dr. G.W.M. Tetteroo, Dr. P.G. Doornebosch, of Dr. E.J.R. de Graaf, oncologisch chirurgen.
IJsselland Ziekenhuis
Postbus 690
2900 AR Capelle a/d IJssel
Tel.nr: 010-2585066
E-mail: chirurgen@ysl.nl

IJsselland Ziekenhuis

Als arts in opleiding kun je in het IJsselland Ziekenhuis verschillende (voor)opleidingen of deelstages van deze opleidingen volgen. Voor de opleidingen tot chirurg, internist, anesthesioloog, klinisch chemicus, klinisch psycholoog / gz psycholoog is het mogelijk de opleiding in het IJsselland Ziekenhuis te volgen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

tel.: 010 258 5000
website: http://www.ysl.nl/opleidingen/