Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Vaatchirurige omvat het volledige spectrum van de arteriële en veneuze chirurgie. De arteriële chirurgie is ondergebracht in een multidisciplinair vaatcentrum waarin de  Heelkunde, Interventieradiologie, Interne Geneeskunde, en Neurologie participeren. Er is wekelijks een multidisciplinaire diabetische voetpoli. Alle heelkundige patiënten worden op de afdeling vaatchirurgie opgenomen. Wekelijks is er een vaatbespreking, een neurovasculaire bespreking en een shunt-bespreking. Er is een nauwe samenwerking met de Cardiologie en Cardiochirurgie. De flebologische zorg wordt in een flebologisch centrum verleend, in samenwerking met de afdeling dermatologie. De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende  Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (julina Kinderziekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.

Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.

De HagaAcademie verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
Plv Opleider dr W.H. Steup
Vaatchirurgen dr. B. Knippenberg, dr J.Wever, dr S. Van Eps.

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx