Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het HagaZiekenhuis heeft een Spoedeisende Hulpfunctie voor Den Haag en de regio. Op de locatie Sportlaan/JulianaKinderziekenhuis wordt een groot aantal kinderen met traumata gezien, hier zijn twee acute kinderopvangkamers. Op de leyweg bevindt zich een grote algemene SEH, met een tweetal traumakamers. De traumafunctie wordt verricht in het samenwerkingsverband Traumacentrum West Nederland  (TWN).  Een groot aantal multitraumatise-s en monotrauma’s worden jaarlijks behandeld. Er is een dagelijkse SEH bespreking en een wekelijkse traumabespreking.
Op de SEH wordt de opleiding SEH-arts verzorgd (opleider H. Vd Meulen). De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteits-visitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende  Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (julina KinderZiekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
De HagaAcademie verzorgt een inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
Plaatsvervangend Opleider dr W.H. Steup
Traumachirurgen D. Meeuwis, J.W.S. Merkus, H. vd Meulen, PJ van Huijstee, .

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx