Differentiatiestage Kinderchirurgie Kinderchirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het JulianaKinderziekenhuis (onderdeel van het HagaZiekenhuis) is een unieke perifere kinderkliniek met een regionale en regio-overstijgende functie. De Spoedeisende Hulp van de lokatie Sportlaan JKZ verzorgt de trauma opvang en acute (heelkundige) zorg voor de regio. Algemeen heelkundige aandoeningen op de kinderleeftijd en traumata op de kinderleeftijd kunnen met de grootst mogelijke medische en verpleegkundige expertise worden behandeld.  Er is een expertise in de laparoscopie bij kinderen. Voor gespecialiseerde kinderchirurgie bestaat er een vruchtbare samenwerking met het SofiaKinderziekenhuis (EMC, rotterdam).
http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/kinderchirurgie.aspx

De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteits-visitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (Juliana KinderZiekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
De HagaAcademie verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Samenwerkende instellingen

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
Plv Opleider dr W.H. Steup
Kinderchirurgie/kindertraumatologie: JH Allema, G. Zijp, H vd Meulen, JWS Merkus.

De stage chirurgie bij kinderen kan onderdeel zijn van één van de reguliere differentiaties ten behoeve van ervaring in de chirurgie bij kinderen of onderdeel van een daadwerkelijke specialisatie in de kinderchirurgie (gecombineerd met een academisch deel op een kinderchirurgische afdeling)

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx