Differentiatiestage Algemeen Algemene neurologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Hagaziekenhuis is een groot niet-academisch opleidingsziekenhuis voor de Haagse regio. Het ziekenhuis zorgt voor een grote populatie patiënten met diverse problematiek.

De overgang van een academische opleiding naar een zelfstandige, vaak perifere werkplek als neuroloog wordt vaak als immens ervaren, waarbij er onzekerheid bestaat over de te verwachten de patiëntenpopulatie en het werktempo. Met name de angst een aantal veel voorkomende ziektebeelden nog onvoldoende te beheersen kunnen een belemmering zijn om de overstap naar de eigen praktijk te maken. Deze stage algemene neurologie biedt de aios in het laatste deel van zijn opleiding de kans zich te bekwamen in de gebieden die het meest voorkomen in de algemene neurologische praktijk. Het is een misvatting dat het dan zou gaan om de gemakkelijke neurologie.

Patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap zijn in dit ziekenhuis met elkaar verbonden. Onderlinge contacten tussen de specialisten in het vasculaire team zijn laagdrempelig en collegiaal. Het unieke aspect van de stage algemene neurologie in het HagaZiekenhuis is de actieve participatie bij alle patiënten, waarbij mede gezien de grote aantallen, de eigen verantwoordelijkheid en de laagdrempeligheid binnen de vakgroepen de aios na afloop succesvoller in staat is patiënten met algemene neurologische ziekten te diagnosticeren en te behandelen.

Algemene neurologie voor de perifere praktijk, HagaZiekenhuis te Den Haag

Specialisme: neurologie
Differentiatie: Algemene neurologie
Plaats: Den Haag
Kliniek: HagaZiekenhuis
Stageduur: 3 of 6 maanden
Aantal stageplaatsen: 1 tot 2

Verantwoordelijk opleider: Dr. S.F.T.M. de Bruijn

Stagebegeleider: H. Koppen (neuroloog)

HagaZiekenhuis:
Dr. S.F.T.M de Bruijn, neuroloog, vasculair, cognitie
Dr. R. Keunen, neuroloog-intensivist,vasculair
H. Koppen, neuroloog, hoofdpijn, paroxysmale aandoeningen
A. v.d. Zwart neuroloog, MS, oncologie
Dr. P.Wirtz, neuroloog, neuromusculair,cognitie
D. Tavy, neuroloog/klinisch neurofysioloog
A. Mosch, neuroloog/klinisch neurofysioloog, bewegingstoornissen/ DBS
F. Reesink, neuroloog (chef-de-clinique), cognitie

Arbeidsvoorwaarden
De stage wordt gevolgd als onderdeel van de opleiding tot neurologie, waarbij dezelfde voorwaarden gelden als voor de gehele opleiding. Er is participatie in de diensten aangezien dit een belangrijk opleidingsaspect is voor de algemene neurologie.

Sollicitatie en contact

Nadere informatie afdeling neurologie HagaZiekenhuis: www. Hagaziekenhuis.nl

Contactpersoon:
H.Koppen, neuroloog, 070-2103817, e-mail h.koppen@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx