Differentiatiestage Longchirurgie

Duur: 
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Hagaziekenhuis heeft een regionale functie voor de longchirurgie (Den Haag, Zoetermeer). De afdeling Heelkunde verzorgt al jarenlang de vervolgopleiding longchirurgie. Er is expertise in de Video Assisted Thoracic Surgery. Er is een goede samenwerking met de afdeling longgeneeskunde, anesthesiologie en Intensive Care, en cardiochirurgie. Er is een wekelijkse longbespreking. 
http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/longchirurgie.aspx

De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteits-visitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (Juliana KinderZiekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor ieder deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
De HagaAcademie verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
Plv Opleider dr W.H. Steup
Longchirurgie: W.H. Steup, PJ van Huijstee.

De opleiding longchirurgie kan onderdeel zijn van de differentiatie Oncologie/GE of een Chirurgische Vervolgopleiding (18 maanden).

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx