Differentiatiestage Kinderendocrinologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Profileringsstage in het enige niet-academische kinderziekenhuis van Nederland. 
  • Kinderendocrinologie wordt in de volle breedte uitgeoefend
  • Diabetes mellitus en obesitas zijn speerpunten
  • Goed toegeruste multidisciplinaire teams voor de behandeling van kinderen met diabetes en met obesitas
  • Faciliteiten voor het volledige scala aan endocriene functietesten aanwezig
  • Groot, gevarieerd aanbod van patiënten
  • Combinatie met algemene supervisie

    Diensten: 3-4 week avonddiensten en 2 weekend avonddiensten (17.00-23.00 uur), geen nachtdiensten

Algemene informatie JKZ
Het Juliana Kinderziekenhuis maakt deel uit van het HagaZiekenhuis en is gehuisvest in een eigen gebouw aan de Sportlaan in Den Haag. De vakgroep kindergeneeskunde behoort tot de grootste niet-academische praktijken van Nederland en werkt intensief samen met de kinderartsen van de vakgroep kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Haaglanden. Op verschillende deelspecialistische terreinen heeft het JKZ een (boven) regionale functie, waaronder de kinderendocrinologie.
In het JKZ zijn een groot aantal kindergeneeskundige deelspecialismen vertegenwoordigd (zie tabel 1). Andere specialisten zijn gespecialiseerd in de kinderproblematiek binnen hun specialismen en verlenen deze specifieke zorg binnen de muren van het JKZ. Het gaat daarbij om anesthesiologen, dermatologen, chirurgen, fysiotherapeuten, klinische genetici, KNO-artsen, kinderneurologen, oogartsen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, radiologen, urologen. In het JKZ is een psychosociaal team beschikbaar.

Tabel 1: Deel specialismen en aandachtsgebieden kinderartsen JKZ
2010_23_Haga_tabel1.jpg
Kwaliteitsbeleid
De vakgroep kindergeneeskunde beschouwt de opleiding kindergeneeskunde als één van haar belangrijkste prioriteiten. Alle kinderartsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding kindergeneeskunde in het JKZ. Zij werken samen om een goede opleiding in een veilige en inspirerende omgeving neer te zetten.

De kinderartsen zijn betrokken bij de opleiding door
• supervisie, begeleiding en evaluaties/beoordelingen op de afdelingen, tijdens (algemene en deelspecialistische) spreekuren, op de SEH en tijdens diensten. 
• beschikbaar te zijn voor het mentoraat.
• actieve deelname en bijdragen aan de overdrachten en de onderwijsmomenten.
• deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten (zie tabel 2)

Tabel 2: Kwaliteitsindicatoren opleiding
2010_23_Haga_tabel2.jpg

Samenwerkende instellingen

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met
dr. Frank Brus (opleider kindergeneeskunde)   
telefoon 070-2100000 (zoemer 7312) 
E-mail: f.brus@hagaziekenhuis.nl
dr. Dick Mul (kinderendocrinoloog)   
telefoon 070-2100000 (zoemer 7319)
E-mail: d.mul@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx