Differentiatiestage Gastro-Intestinale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Gastro-Intestinale chirurgie omvat onder andere de colorectale chirurgie (oncologisch en benigne), zowel laparoscopisch als open.  De Heelkunde afdeling heeft de GE-chirurgie geconcentreerd op een afdeling, waar medische en verpleegkundige expertise (Enhanced Recovery, stomaverpleegkundigen) wordt gecombineerd. De afdeling participeert in het DSCA kwaliteits-systeem. Proctologische expertise hoort tot een van de speerpunten. Er is een uitstekende samenwerking met de betrokken disciplines (MaagDarmLever ziekten, Medische Oncologie, en Radiotherapie). Er is een wekelijkse Heelkunde/Interne/MDL-Bespreking, en een wekelijkse multidisciplinaire Oncologie bespreking. De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (Juliana KinderZiekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Elektronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
De HagaAcademie verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
plv Opleider dr W.H. Steup

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx