Differentiatiestage Oncologie: Mammapathologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Mammateam van het HagaZiekenhuis bestaat uit specialisten van alle betrokken disciplines. Drie maal per week is er een mammapoli en wekelijks een mammabespreking waar alle pre- en postoperatieve patienten met mammapathologie worden besproken. Het grote aantal patienten zich jaarlijks meldt  en alle beschikbare moderne onderzoeks en behandelmethoden, maakt het voor de differentiant mogelijk om met alle aspecten van  mammapathologie diagnostisch en therapeutisch vertrouwd te raken.  De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteits-visitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties (Vaat-, Onco/Ge, Trauma) en specifieke speerpunten (Chirurgie bij Kinderen (Juliana KinderZiekenhuis, Vervolgopleiding Longchirurgie). Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor ieder deelgebied 2 of 3 chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
De HagaAcademie verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs. Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROCIII Leiden.

Sollicitatie en contact

Opleider dr J.W.S. Merkus
j.merkus@hagaziekenhuis.nl
Plv Opleider dr W.H. Steup
De stage mamma-oncologie kan onderdeel uitmaken van de 2 jarige differentiatie Onco/Ge.

Correspondentie adres
Afdeling Heelkunde
Postbus 40551
2504 LN Den Haag
070-2104967
Heelkunde@hagaziekenhuis.nl

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx